Blogger Widgets

Sunday, September 30, 2012

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

01/10/2012, 12:17 (GMT+7)
Tin liên quan:
» Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
» Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khoá XI
» Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, sáng 1/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ sáu (khóa XI).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí: Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đồng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Chính sách, pháp luật về đất đai; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Phát triển khoa học và công nghệ; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
  Tổng bí thư Lời nói & Việc làm  Anh y tá đã thự sự thí tốt rồi!   Các ông già lẩm cẩm chạy án   GIO G CHO CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ ĐÃ ĐẾN!Từ Đài RFA đến Bộ chính trị VN  Tư Sang làm được gì đây?  Kiến nghị khẩn cho CTN, TBT & BCT  Hoan hô TBT & QLB  Khi nào kẻ khác 'theo hầu' bầu Kiên?   Bố già Kiên bị bắt Thủ Tướng hèn mạt nhất mọi thời đại! Thủ Tướng kiểm điểm 2 ngày    Trương Tấn sang quy tội...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

Tổng Bí thư đã gợi mở và nêu vấn đề trọng tâm cần thảo luận tại Hội nghị lần này.

1 - Về kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2012; làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém đang tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan; dự báo những khả năng sắp tới với tinh thần thật sự khách quan, khoa học, toàn diện.

Tổng Bí thư lưu ý: Cần chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý, tạo tiền đề cho việc lấy lại đà tăng trưởng và phát triển nhanh, bền vững trong những năm sắp tới. Đặc biệt, cần đi sâu phân tích, đánh giá các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải chăng vừa qua, chúng ta mới chủ yếu tập trung cho việc chèo chống, đối phó với tình hình khó khăn về tài chính, ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động... mà chưa ở thế chủ động triển khai các biện pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện 3 khâu đột phá nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ?”.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, Tổng Bí thư yêu cầu cần xác định những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2013.

Về Đề án “Tiếp tục sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung cho ý kiến: Vì sao lúc này chúng ta vẫn phải tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước? Phạm vi nội dung đến đâu? Phải chăng cần dựa trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá IX), chọn ra một số vấn đề lớn, quan trọng để thảo luận và có chính sách, biện pháp tháo gỡ, khắc phục? Đối với từng vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá tình hình và nguyên nhân; chỉ rõ đâu là nguyên nhân thuộc về chủ trương, cơ chế, chính sách và đâu là nguyên nhân do tổ chức thực hiện không đúng, không nghiêm. Từ đó, đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, tạo sự chuyển biến thật sự về hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới.

Về vấn đề đất đai, Tổng Bí đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương tập trung thảo luận kỹ để đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết của Trung ương định hướng cho việc nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai.

Các đại biểu dự Hội nghị.
GIỚI CHÓP BU CHỐNG THAM NHŨNG?   
       Hội nghị TƯ 6 khai mạc! PA Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng!   Thư của Uỷ viên TƯ đảng   Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!    Ông Đặng Thành Tâm phản bác báo VN   Ít nhất nhân dân còn thấy chỉnh đốn Đảng là có thật...  Cựu đại biểu Quốc Hội cũng kêu cứu  Thủ Tướng bỗng hoá con mèo ướt!         Thấy gì qua việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố?    Nguyễn Tấn Dũng là Hite-le của thế kỷ 21     Hãy vì chính mình...   'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam     Kế hoạch đào tẩu của các Bố già 'Đen - Đỏ'    Dù phải đối mặt với 20 năm tù     Lời Sấm Bác Hồ     'GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG'


2 - Về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư chỉ rõ: Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng, đã được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cách đây 16 năm, Hội nghị Trung ương 2 (khoá VIII) đã ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đến năm 2010. Lần này, chúng ta bàn về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, có một loạt vấn đề đặt ra cần được thảo luận, làm rõ như : Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ ? Phạm vi, mục tiêu yêu cầu của mỗi Đề án đến đâu? Đổi mới căn bản là gì, toàn diện là gì? Nội hàm phát triển khoa học và công nghệ ? Những chủ trương, chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ ?...

Để giải đáp được những câu hỏi trên một cách đúng đắn, cần có sự đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như tình hình phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong 16 năm qua; qua đó khẳng định những thành tựu, kết quả đã đạt được, chỉ ra những bất cập, hạn chế, yếu kém còn tồn tại; làm rõ vì sao giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đến nay vẫn chưa thực sự trở thành nền tảng và động lực cho phát triển? Vướng mắc chính ở chỗ nào?... Trên cơ sở đó, khẳng định những quan điểm lớn, quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đến nay còn đúng, cần tiếp tục thực hiện; đồng thời bổ sung, phát triển các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới, nhất là những nội dung đổi mới có tính đột phá, căn bản, toàn diện.

Toàn cảnh Hội nghị.

3 - Một số vấn đề về xây dựng Đảng, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo kết quả bước đầu kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" để Trung ương cho ý kiến.

Việc lập lại Ban Kinh tế Trung ương và việc xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng Bí thư cho biết, tại Hội nghị này, Trung ương chưa thể bàn về nhân sự quy hoạch cụ thể mà chủ yếu tập trung cho ý kiến về mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung của việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Một số nội dung cần tập trung bàn bạc như: Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể; độ tuổi tham gia quy hoạch; số lượng, cơ cấu của quy hoạch; đối tượng và điều kiện lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch; quy trình phát hiện, giới thiệu, lựa chọn và quyết định nguồn quy hoạch; quản lý và thực hiện quy hoạch. . .
KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'       Bài học về tham nhũng              KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'        Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng  Cùng QLB đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa     Giải mã "Ai cõng rắn cắn gà nhà"?  Thủ Tướng 'Quên'!  4 câu hỏi cho TƯ 6     Trông đợi gì vào Cuộc họp BCT sắp tới?       Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng   Những giây phút cuối cùng của con Quái vật  Từ các HN TƯ Đảng đến các 'Trận đấu'    'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?       Chủ tịch nước có phải là 'Thiên Tử'?  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...     CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA  Công bố thư của TKy TBT   

Sau khi Trung ương thống nhất về những vấn đề quan trọng này và Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch cụ thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng căn cứ vào Đề án, Tờ trình của Bộ Chính trị và bằng kinh nghiệm, thực tiễn của công tác xây dựng quy hoạch cán bộ ở địa phương, bộ, ngành trong những năm qua, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung của Đề án, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất cao ban hành Nghị quyết, tạo tiền đề cho việc thực hiện nội dung của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 16/10/2012.
Theo Dangcongsan.vn
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO


5 comments:

Anonymous said...

Ghét báo phản động này quá. Trong khi cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản không hề đăng tin Hội nghi, báo phản động lại dám cầm đèn chạy trước oto à

Dân Tiến said...

BCHTW sẽ đoàn kết xung quanh 3D đẩy nhanh tư bản man rợ để nhanh chóng đưa VN trở thành tư bản văn minh.

Anonymous said...

Sao nay không thấy Hình CÁC MÁC-LêNIN trên phông đỏ của sân khấu Hội Nghị TW 6 nhỉ???

Anonymous said...

Sao không nghe TBT nói về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm như QLB đã thông tin nhỉ?

Hà Huy said...

Không treo ảnh các ông Tây nữa mà chuẩn bị treo Ông Mao cho phù hợp với thiên triều . Biển đảo hãy để trung ương lo . Cứ để cho TQ chiếm , có giỏi thì chiếm cả nước Việt đi . Những người CSVN thách đố cả Trung Hoa rộng lớn đấy . Kết thúc hội nghị , chúng ta lại kiên định con đường CNXH sáng ngời . Kinh tế thị trường định hướng XHCN và kinh tế quốc doanh phải nắm vai trò chỉ đạo ( để anh Sinh Hùng có làm thủ Tướng có cái mà ăn chứ ) . VN nhất định chỉ đi theo CNXH , cho dù là nước cuối cùng đi theo - Bác Hồ bảo thế .