Blogger Widgets

Wednesday, November 7, 2012

Obama: 167 Rommey: 184


Quanlambao - Đến 11:00 am ngày 7/11 giờ Việt Nam:

Obama: 167 Đại cử tri
Rommey: 184 Đại cử tri

Theo CBS

2 comments:

Anonymous said...

Tôi co linh cảm Romney sẽ dac cử chuyến này vì chu truong cứng rắn d/voi TQ cua ông ta trung vao lúc khả năng sup do của cộng sản châu Á đang den rất gần. Khi ấy Mitt Romney rat co the se tro thành 'nguoi hùng' voi nhieu dan toc Chau Á, cung giống như ong Renold Reagan voi Đông Âu vì đã có công giật đổ nhiều che độ cộng sản noi này cung voi Duc giao Hoàng Jean Paul II. Chúng ta cùng chồ xem! CSVN sẽ rat lo lắng nếu Mitt Romney thắng cử

Anonymous said...

tôi luôn ủng hộ đảng Cộng hòa vì đường lối thân hữu cứng rắn và thêm nữa, nhiều nhiệm kỳ tổng thống của đảng Cộng hòa ở Hoa kỳ đã gắn liền với chính sách kiên định trừng phạt các chế độ độc tài, độc đảng ở phần còn lại của thế giới.
tôi thích nhất điều này và ứng viên đảng Cộng hòa luôn dành được phiếu bầu của tôi.