Blogger Widgets

Sunday, October 11, 2015

Hoa Kỳ, có nên tin cậy?


 

Nguyên Thạch (Quanlambao)

 
- Hin ti, Bin Đông mà phn ln bin đo thuc ch quyn ca Vit Nam đang là mt vn đ nóng bng và nhc nhi, s gp mt gia ch tch Tàu cng Tp Cn Bình vi Tng thng Obama, gia hai siêu cưng, h s có nhng tính toán gì?. Hy vng lch s s không lp li s "bán đng" như đã tng xy ra cho VNCH, chúng ta ch xem.

* 
 
Tôi sinh ra và ln lên trong chiến tranh Vit Nam nhưng vi tri thc rt hn hu v nhng gì sau bc màn bí mt v cuc chiến này bi nó mang nhiu n s sâu kín ca cuc chiến ý thc h trên cc din toàn cu gia Cng sn Ch nghĩa và Tư bn Ch nghĩa. Vi kiến thc cùng tm nhìn có gii hn cho mt đ tài khá rng ln, nên nhng điu mà tôi trình bày, dĩ nhiên s có nhiu thiếu sót và có th đôi khi mang tính phiến din. Tuy nhiên, không vì vy mà tôi chn thái đ câm lng. Hơn thế na, điu tôi nêu ra đây không phi là ch đ phê phán, bt đng hoc ngay c việc thù oán ngưi M, mà là tôi mun bày t nhng cm nhn và s nhn đnh ca mt con dân Vit Nam qua nhng giai đon dâu b ca cuc đi mà s đau đn, bun ti tưng như tn cùng ca bt hnh và s bt hnh y vn kéo dài cho mãi tn hôm nay.
Căm thù cng sn là thái đ ca rt nhiu ngưi, trong đó có cá nhân tôi, nhưng thù ghét cng sn không có nghĩa là tôi hoàn toàn yêu thích hay đng thun vi thái đ cùng ch trương ca gii cm quyn Hp Chng Quc Hoa K.

Vn đ chiến lưc ca Hoa K trên toàn thế gii là nhng vn đ vô cùng quan yếu và rng ln. Là mt ngưi Vit Nam, tôi xin mo mui đem nhng vn đ ca Hoa K trong cuc chiến va qua, nhng tháng năm sau đó, cũng như nhng vn đ ca hin ti. Cho nên bài viết này ch đ cp đến nhng gì có liên quan đến đt nưc tôi mà thôi.

Nhân loi không ai mun chiến tranh nhưng s tranh chp gia hai hoc nhiu quc hay ngay c cc din ca thế gii, đôi khi cũng cn đến nó đ gii quyết nhng bt đng, nhng xung đt mà thương tho không đt đến mc đích. Đng thi chiến tranh cũng có th kết thúc mt cách nhanh chóng (mc dù nó đang xy ra rt nóng bng) t các chính tr gia có mi liên h trc din quyết đnh mi mt khi các cuc thương lưng đã đt ti mc đích. Bi thế mi có câu: "Va đánh va đàm, va đàm va đánh". Vit Nam Cng Hòa là mt thí d đin hình trong cuc chiến va qua trên bàn c thế gii mà rt nhiu ngưi cm nhn rng min Nam Vit Nam ch là mt con cht trên bàn c y.

S ut hn kèm theo c ti nhc cho toàn th Quân Cán Chính VNCH và đi đa s đng bào min Nam qua s phn bi ca M. Vào lúc by gi, Chính quyn M sn sàng thí con tt VNCH nhđ đt đến nhng tính toán ln lao hơn. mt góc đ nào đó, min Nam Vit Nam cũng rt t hào và mãn nguyn vì chính VNCH đã góp phn rt ln qua s hy sinh ca mình đ cho thế lc M đt đưc mc tiêu rng ln hơn là đánh sp đưc khi cng sn Đông Âu và cái nôi ca nó Liên Xô khiến Hip đnh Ba lê 1973 đưc hình thành và cui cùng là ngày Quc Hn 30 tháng Tư 1975. VNCH đã b nhn lãnh s cưng bc tàn đc ca các chính khách M mà trong đó Henry Kissinger gc Do Thái vi bàn tay lông lá, là mt tên asshole (mt dy) nht trong các tên asshole.

Henry Kissinger


Thiết nghĩ, không nhng ch cá nhân tôi căm hn khinh ghét tên asshole này mà ngay c chính c Tng thng Nguyn Văn Thiu cũng còn mang ni hn đến tn chn tuyn đài. Ông Thiu làm t trong nhng nhân vt nòng ct trong chính trưng min Nam, đã thu hiu hơn ai hết v ni tình gia M và VN. Tôi đoan chc rng mt nơi nào đó, ông vn còn nh câu nguyn ra và khinh mit ca tên Henry Kissinger: "M kiếp, sao nó chưa chết phc cho ri". "Why don't these people die fast? The worst thing could happen would be for them to linger on" câu này đã đưc ghi ti trang 641, phn nói v The Fall of Viet Nam, April 1975, trong cun Kissinger the Biography ca Walter Isaacson. (1) Đó là chúng ta chưa đ cp đến vic ngưi M đã có nhng tác đng sai lm cho nn Đ nht Cng hòa và bn thân chí sĩ c Tng thng Ngô Đình Dim.
 
Nhng vn đ nghiêm trng gia M, Tàu, CS Bc Vit và VNCH cùng nhng bí n ca nó, không phi cũng có th dám nói ra đưc cho nên sut qung đi lưu vong còn li, cu Tng thng VNCH vn hn trong im lng nim ut c trong lúc sinh thi ln nơi ngàn thu vĩnh vin.

Hôm nay nêu vn đ này, tôi b mc s dòm ngó nếu có ca CIA hay t nhng cp mt "cú vọ" và có th ghi vào s đen, tôi cũng không ngi, đng thi mong nhng ai đã mt thi có trách nhim cũng như nm bt đưc nhiu bí n lên tiếng.

Như đã nói, tôi luôn nhìn vn đ gia M và VNCH mt góc đ khách quan, luôn đem lên bàn cân mà cân đo đong đếm nhng gì mà trong quá kh ln hin ti M đã làm cho VN khiến cho mãi đến gi này đt nưc và dân tc tôi phi b chìm đm trong đau đn, kh i dưi tròng ách cng sn bo tàn, m m và toàn tr.

Chính quyn M và nhng nhà chính tr đôi khi đã b nh hưng và điu khin (control) bi nhng thế lc tài phit tư bn mà đa phn thế lc này ch coi trng quyn li ca riêng băng nhóm hđánh mt đi nhng tiêu chí cao đp ca nn Dân ch, Dân quyn, Đo lý và Nhân bn mà toàn th nhân loi đang hưng đến cũng như trân quí nhng gì mà ngưi M và các quc gia văn minh đã và đang c gng thc hin.

Image result for Bức tường đen 58.000 binh sĩ mỹ

Tôi rt cm ơn nhng gia đình M đã có nhng đa con hy sinh cho lý tưng t do, đng thi cũng rt tri ân ca hơn 58.000 chiến binh Hoa K và các lc lưng đng minh đã vĩnh vin nm xung cho nhng gì mà h đã đt nim tin. Cm nghĩ này khng ch bn thân mà tôi nghĩ toàn dân min Nam cũng có đng cm nhn. Nhng điu tôi nêu ra đây là nhm vào nhng tp đoàn tài phit đã s dng uy lc ca h đ nh hưng cũng như tác đng to nên nhiu hình nh xu, điu đó đã làm gim đi phn nào ca s hy sinh cao c ca Hp Chng Quc Hoa K.

Tôi căm hn H Chí Minh và đng ca ông đã li dng vũ khí ca Nga Tàu đ gây nên cuc chiến huynh đ tương tàn vi mc đích là cưp cho bng đưc min Nam T do, Nhân bn đ cui cùng là ngày hôm nay dân tình khn kh, è vai gánh vác bao n nn thay cho bn cưp ngày đang ngày đêm đc khoét tài sn ca quc gia. Nhng tên cưp ngày này đã và đang đy đt nưc và dân tc vào con đưng lm thang tt hu và lc hu, thua sút c các nưc láng ging nơi mà hơn 40 năm trưc các nưc này nhìn Sài Gòn như mt ưc mơ.

Tôi gin và rt bt mãn chính ph Hoa K ngày xưa đã giúp chúng tôi mt cách na vi. VNCH đã là đng minh sát cánh vi M đ chng li s bành trưng ca ch nghĩa cng sn vào giai đon đó nhưng Hoa K ch gi vng v thế quc gia ca mình mà nhn tâm ngonh mt quay lưng, bc t mt ngưi bn đng tâm chiến đu mt cách không thương tiếc.

Tôi thưng gp và nghe mt s ngưi Vit Nam t nn trên đt Hoa K nói v quê hương th II ca h mt cách kch cm. H yêu thương (?) M xem ra hơn c nơi mà h đã sinh ra, h t hào mt cách thái quá đến đ như vô thc, tôi nghĩ, nhng gì vưt quá xa gii hn đu đưc coi là l bch. Nhng ngưi này đã vì quá bn rn vi đi sng mi, cơ hi mi, công vic hái ra tin đã khiến h không còn thi gian đ suy ngm v nhng gì mà nhng chính khách trong gung máy chính ph ca h gây ra cho mnh đt đã tng là nơi mà h đã chôn nhao, cho mt s lưng ln đng bào kém may mn còn đang thoi thóp mãi ti hôm nay dưi gng kim ca cng sn Vit Nam cũng như ca Tàu Cng. Phi chăng nhng ngưi M gc Vit này đã ch nhìn vào nhng điu tt mà chính quyn ca h đã làm mà vô ý hoc c tình quên đi nhng mt tiêu cc, nhng cái xu ca các phe phái M đã gây nên?. Có th tôi s gp phi s phn đi nào đó đưc núp bóng dưi nhiu dng thc khác đ chp mũ hoc đ kích cái bn tính ngay thng vì dám nói lên s tht nhưng tôi tin rng nhng ngưi có cùng cm nhn như tôi, t nay s không còn cm thy cô đơn trong ni nim un khúc.

Tôi và các bn sng và tranh đu cho tương lai Vit Nam s có mt chính ph luôn tôn trng T do, Dân ch và Nhân quyn. Ngày đt nưc không còn cng sn y, chúng tôi s tr li VN cho du rng đang M, Anh, Canada, Pháp, Úc hay bt c nơi đâu đ cùng đng bào quc ni xây dng li nhng tàn phá, đ nát...h qu t mt cơ chế xun ngu đã gây ra.

Tôi hy vng rng nhng nhà đu tranh , các Tù nhân lương tâm mà tiêu biu là: Điếu Cày - Nguyn Văn Hi, T Phong Tn, Trn Khi Thanh Thy hay ngay c Cù Huy Hà Vũ hoc sp đến là Trn Hunh Duy Thc, Nguyn Văn Lý, Vit Khang...cũng s b tng kh ra khi nưc nhưng tt c vn tiếp tc gi vng nim tin và lý tưng ca mình và cũng s tr li Quê Hương khi có cơ hi.
 
Tôi thường nghe không phi t mt người mà là khá nhiu người ta thán rng h đang ch mt minh quân, nhng người trí thc tài ba đc đ có th lãnh đo qun chúng đ dân chúng ng h đi theo con đường đu tranh đp đ cng sn.
Trn Hunh Duy Thc và các nhà đu tranh đã chp nhn tù đày nghit ngã, không phi là người tài ba đc đ đó sao?. Các Anh Ch y không xng đáng là nhng người lãnh đo đ đánh gc cng sn, đ vn hành trí tu cùng năng lc ca h đ phát trin đt nước ư?.

Ch ai và ch đến bao gi mi dy nên cuc cách mng lt đ chế đ ngu xun và hung tàn bo ngược?. Hay ch là ngy bin, ch vin c chưa có "Minh Quân" đ giu đi cái tâm trng th ơ vô cm cùng s hèn nhát ca mình?.


Hin ti, Bin Đông mà phn ln bin đo thuc ch quyn ca Vit Nam đang là mt vn đ nóng bng và nhc nhi, s gp mt gia ch tch Tàu cng Tp Cn Bình vi Tng thng Obama, gia hai siêu cưng, h s có nhng tính toán gì?. Hy vng lch s s không lp li s "bán đng" như đã tng xy ra cho VNCH, chúng ta ch xem.

Tôi không đánh mt đi lý tưng ca cuc sng, ca kinh tế, xã hi, chính tr và pháp lut nhưng kinh tế, chính tr, xã hi, lut pháp và cuc đi nhiu khi cũng có lm trò mèo.  Để kết thúc, xin tm mưn câu: "i nhân gian, ai chưa qua, chưa phi là ngưi"
 
Nguyên Thch
---------------


 

No comments: