Blogger Widgets

Thursday, October 1, 2015

Những vần thơ gởi Tập Cận Bình


Thách Tàu Cộng

Nguyên Thạch (Quanlambao)
      
"Tiệu cái lụ mụ…"
Tàu ô chiếm nước tao
Bất kể là Tập, Giang, Đặng, Mao
Chúng bây?
Một lũ quân ăn cướp
Việt Nam sẽ đập bây dập phau.

Đ.M cái đảng Việt cộng hèn
Chuyên môn hiếp đáp đám dân đen


Gặp giặc ngoại xâm thì quì lạy
Tư cách chúng bây: Tư cách quèn!

Tiên sư cả bọn Sang Trọng Hùng
Phải bùa cộng lú, nói lung tung
Chúng bây có phải là người Việt?
Hay đã xú danh?
Một lũ khùng.


Từ khi Hồ cõng rắn về đây
Là ngày đất nước ngập đọa đày!
Cải cách ruộng đất rồi thống nhất
Biến cả dân tộc thành khỉ bầy.

Tám mươi năm rồi!
Khá gì hơn?
Máu chảy thành sông, núi oán hờn
Biển đất hiến dần cho Tàu cộng!
Chúng bây bán đứng cả giang sơn.

Lòng dân đã oán... hận thấu Trời
Việt cộng
Ôi một bọn giở hơi
Tàu cộng có ngon?
Thì cứ thử
Dân tao sẽ đánh cho tơi bời.

*


Tàu ô ơi có ngon thì cứ đánh

Inline image
     
Hỡi Tàu cộng
Có ngon thì cứ đánh
Đánh nuớc tao thì nhân loại sẽ khinh tởm và xa lánh chúng mày
Có ngon thiệt không?
Thì hãy thử vào đây?
Chiến tranh bắn tỉa cho bọn bạy biết mặt.

Dân Việt tao khắp ba miền Trung Nam Bắc
Gặp Tàu đâu là sẽ chặt thấy thương
Chúng tao đã thề là giữ lấy Quê Hương
Cho dẫu bọn Thái thú cộng có dọn đường nối giáo.

Xưa Diên Hồng có hàng hàng bô lão
Đã quyết tâm gươm giáo tiến lên
Nay triệu thanh niên đã quyết chí...nghĩa nước nợ đền
Luôn ghi khắc...không hề quên lịch sử.

Tụi bây ngon hả?
Thì cứ thử!
Chiến trường Việt Nam, quỉ dữ sẽ sa lầy
Sẽ tứ bề thọ địch
Đông Bắc Nam Tây
Thế giới sẽ xẻ thịt nước chúng bây từng mảnh.

Image result for chui ống đồng

Lời thách thức
Tàu ô ơi
Có ngon thì cứ đánh.

Quân tử?
Mà cứ chuyên lộng ngôn thì loài người sẽ khinh khi và xa lánh.

 
Nguyên Thạch 
 

 


No comments: