Blogger Widgets

Wednesday, November 7, 2012

Obama: 162 - Rommey: 174

Quanlambao - Đến 10:50 am ngày 7/11 giờ Việt Nam, Đảng Dân Chủ dành được 45 ghế và Đảng cộng hào dành 43 ghế tại Thượng Viện, tương ứng Dân chủ được 194 và công Hoà: 243 ghế tại Hạ Viện.

Obama: 172 Đại cử tri
Rommey: 174 Đại cử tri

Theo NBC

No comments: