Blogger Widgets

Saturday, October 13, 2012

LÊ ANH HÙNG TỐ CÁO!
9 comments:

Unknown said...

QLB nếu có được hồ sơ kể tội 3D (khoảng 300 trang) mà tổng Trọng và 4Sang gửi các UV T Ư thì post lên cho các đầy tớ của dân đọc, nếu vậy thì QLB sẽ bùng nổ về lượng đọc giả.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Manh Hung said...

Y tá Dũng chó thuộc loại người không có lòng tự trọng của một con người, làm thủ tướng chỉ nghĩ đến việc làm sao ăn cướp được thật nhiều tiền của gần 90 triệu VN và gây phe cánh cho mình để giữ ghế cho mình để tiếp tục ăn cướp. Người dân VN khổ như ngày hôm nay có công đóng góp của y tá Dũng chó rất lớn.
Thủ tướng Đức nói mốt câu tôi cho rằng rất đúng, bà thủ tướng nói thằng cộng sản tốt nhất la thằng cộng sản đã chết. Thằng cộng sạn nào chưa chết chỉ làm khổ dân mà thôi.

Unknown said...

Thật ghê tởm

Unknown said...

Hội nghị TW6 đã hòa cả làng rồi. QLB mải chơi ở đâu mà quên thông tin cho trăm họ thế? QLB ơi, đừng buồn hãy suy nghĩ xem có phương sách nào đưa đất nước đi lên thì khởi sương lên cho muôn dân trăm họ chúng tôi theo với.

Pogi said...

Mờ quá kg đọc được admin ơi.

Unknown said...

Nếu quả đúng như vậy thì quá kinh khủng

Unknown said...

tại sao không post lên hồ sơ kể tội 3d. hay quan làm báo cũng chưa có mà đọc

Anonymous said...

Hãy vào đây xem blog Lê Anh Hùng: http://leanhhungblog.blogspot.com/

Facebook của Lê Anh Hùng: facebook/lehunglpa

Điện thoại của Lê Anh Hùng: 01243210177