Blogger Widgets

Saturday, October 13, 2012

18. TỐ CÁO &KHIẾU KIỆN

TIN TRONG NƯỚC
HOAN HÔ BÀ CON VĂN GIANG! BÀ CON NÔNG DÂN CẢ NƯỚC HÃY NOI GƯƠNG ĐÒI LẠI QUYỀN THIẾT YẾU CUA CHÍNH MÌNH!
Thủ Tướng chỉ là kẻ bịp bợm đại tài lợi dụng Luật đât đai!    
   Lê Anh Hùng tố cáo
      Tố cáo Huỳnh Ngọc Sỹ

No comments: