Blogger Widgets

Tuesday, June 19, 2012

Font chữ

Các bạn có thể tự xử lý màn hình của mình để Font chữ lớn nhỏ tuỳ ý bằng cách:

  • Làm cho chữ lớn lên: CONNTR - SHIFT - (+ ) ( Bấm cùng một lúc)
  • Làm cho chữ nhỏ đi: CONTRL - SHIFT - (-) (Bấm cùng một lúc)
Chúc các bạn tìm được lời giải cho bài toán của chính mình! 

4 comments:

nguyennx said...

Quanlambao phỗ cập kiến thức phổ thông nhĩ!?

Anonymous said...

Đôi khi đi cửa chính không được, phải đi bằng: "khe cửa" tức là bằng điện thoại, mà xử lý bằng điện thoại thì phức tạp hơn, vì vậy nếu chữ lớn thì sẽ dễ dàng hơn cho người lớn tuổi - đối tượng quan tâm đến chính trị.

Bà Ba bán bún bò said...

Quan điểm phát hành weblog của Quan-Làm-Báo:

Vì Một Việt Nam giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh! Nhân dân Việt Nam muôn năm!

Ý hay, nhưng lời văn không suôn sẽ như là:

Vì quốc gia, dân tộc. Vì tương lai Việt nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, văn minh. Việt nam muôn năm!

ĐCSVN vô luân muôn năm said...

Ủng hộ QLB !