Blogger Widgets

Wednesday, August 5, 2015

Con đường thoát của Nguyễn Tấn Dũng: xóa sổ đảng cộng sản

Minh Đàm (Danlambao) - Tình hình chính trường Việt Nam hiện nay trông có vẻ rất phức tạp nhưng kỳ thực rất đơn giản trong việc giải quyết. 

Mọi việc đang nằm trong tay người đang nắm quyền lực! Đảng CSVN giờ chỉ là cái xác sống mà một số ít người u-mê-lú-lẫn đang cố chống đỡ cho khỏi ngã. Điển hình cho nhóm người này là TBT Nguyễn Phú Trọng. Kẻ thức thời là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã biết lợi dụng cái xác sống đảng CSVN để thâu tóm quyền lực và lợi ích. 

Dân Việt ngày nay thì như lục bình trôi...


Tổng thống Hoa Kỳ Obama, hay nói chung là nước Mỹ, với triết lý chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, sau thất bại tại năm 1975, vẫn muốn can dự vào Việt Nam nhưng với thái độ dè dặt.

Tàu cộng, kẻ xâm lăng truyền thống, đã thành công trong việc biến đảng CSVN thành tay sai đắc lực cho mưu đồ bành trướng lãnh thổ. Giờ đây, “đảng ta” đã sáng mắt sáng lòng thì đã muộn.

Để giữ “đảng”, dù có phải khom lưng trước cha ông Tàu cộng “đảng ta” cũng cam lòng. Và kẻ thức thời đã âm thầm thâu tóm quyền lực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD) đang nắm trong tay quyết định lịch sử. Trong thâm tâm, NTD vẫn không muốn khai tử “đảng” vì vẫn muốn đó là cái bệ đứng vững chắc. NTD lại đang muốn “xoay trục” sang phương Tây bằng cách tham gia Hiệp định TPP để củng cố quyền lực, mưu đồ một quyền lực chính trị mới - độc tài trên “nền” “đảng”. Hoa Kỳ muốn VN trở thành tiền đồn ngăn cản sự bành trướng thế lực của Tàu Cộng sẽ tích cực đưa VN tham gia TPP bất kể vấn đề nhân quyền (vì vấn đề nhân quyền tại VN không phải là lợi ích của Mỹ).

Tuy nhiên, thời thế đã không còn được như ý.

Lợi ích của NTD và phe nhóm đe dọa tiến trình bành trướng của Tàu Cộng, làm yếu đi vai trò tay sai đắc lực của đảng CSVN, do đó, Bắc Kinh đã phải hành động.

Sau một loạt những vụ thủ tiêu đối thủ chính trị, đến Phùng Quang Thanh - tay sai của “đảng” tay sai của Bắc Kinh - thì NTD đã phải tạm dừng vì Bắc Kinh đã có thông điệp.

Lúc này, NTD đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhanh chóng và dứt khoát quyết định xóa sổ đảng Cộng sản, nghiêng hẳn về thế giới tự do, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm đầu thì con cờ Phùng Quang Thanh sẽ được Bắc Kinh dựng dậy xử ngược lại NTD (ứng với lời sấm truyền “Mã đề, Dương cước anh hùng tận!”).

Không kỳ vọng Hoa Kỳ ủng hộ việc thành lập một chính phủ lưu vong của những nhân vật bất đồng chính kiến, xã hội dân sự để đấu tranh về Việt Nam. Nước Mỹ, chỉ khi thấy một VN thoát xác mới thực sự nhận làm đồng minh chiến lược.

Quyết định sinh tử đang thuộc về kẻ đang nắm thực quyền - Thủ tướng đương chức Nguyễn Tấn Dũng! Thời gian dành cho ông không còn nhiều!

 
Sài Gòn, Ngày 5 Tháng 8 Năm 2015


 


No comments: