Blogger Widgets

Saturday, November 10, 2012

Nhân dân chống tham nhũng trở thành ... 'kẻ phản quốc'?!

Quanlambao - Đại biểu Quốc hội đã nhìn thấy "Tham nhũng như một tội phản quốc", đó là bước khởi đầu quan trọng. Nhận thức đã nêu đích bản chất hệ thống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, nhưng làm thế nào để vạch mặt được những kẻ tham nhũng phản quốc thì lại là một cuộc đấu tranh sống mái mà kết quả ngài Tổng Bí thư phải nghẹn ngào với nhân dân và Ngài Chủ tịch nước thì chỉ dám nêu 'đồng chí X' vì 129 con tinh tinh ngậm đầy đô la và đang nằm trong cái 'RỌ' khống chế của thầy trò tên đồ tể Nguyễn Văn Hưởng...

Thực tế đang diễn ra ở Việt Nam, những người đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng thì đang bị ám hại, bị tù tội, bị đối mặt với tội 'Phản Quốc'!

Có thể điểm qua những nạn nhân gần đây nhất:

Bằng chứng thầy giáo Khoa sau khi chống tham nhũng, được Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu gương thì ngay sau đó mất việc và bị đối mặt với đủ loại lời cáo buộc. Những Clip quay cóp bài mà ngài Bộ Trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu rằng 'là bình thường' cũng chính do thầy giáo Khoa thực hiện, đến nay tất cả đều chìm vào quên lãng...

 Bằng chứng bà Nghị Hoàng Yến giõng dạc chất vấn Thống đốc Bình về tội phạm ngân hàng trước bá quan đồng bào cả nước thì ngay sau đó bị đánh đuổi ra ngay đầu kỳ họp khoá 3 để không 'kịp' mở miệng tố cáo tiếp ... và bà này hiện còn đang bị kết tội là chủ Quan làm báo - Một Blog chuyên chống tham nhũng -bỗng thành phản động, thành thế lực thù địch!

Còn không biết bao nhiêu nạn nhân nữa đang bị lãng quên vì đấu tranh chống tham nhũng ở khắp các bản làng, thôn xóm....


Tất cả sẽ chỉ là lời nói suông cho 'sang' cái miệng mà thôi! Ngày nào Việt Nam còn chưa được phép đa Đảng, ngày đó nhân dân còn phải chịu nỗi thống khổ của ách áp bức, của cường quyền, của bạo lực của những tên đồ tể bạo chúa độc tài Nguyễn Tấn Dũng cùng với những kẻ mang danh đại diện nhân dân nhưng là những kẻ  tham nhũng và đớn hèn cam tâm làm tay sai cho giặc...
Trần Hoàng Quân
'Phải xem tham nhũng như tội phản quốc'

2 comments:

Anonymous said...

Thật đau lòng! Chả hiểu ra làm sao nữa: Yêu nước, phản đối ngoại xâm cũng ... bị tội. Chống tham nhũng cũng ... trở thành tội phạm. Nếu điều đó là thật thì tôi cũng chẳng sợ bất cứ ai mà không dám lên tiếng để nói rằng: Tôi yêu nước!

Anonymous said...

Còn đợi đến bao giờ nữa mới nổi dậy đây Dân Việt Nam ơi.