Blogger Widgets

Tuesday, September 25, 2012

HỊCH TIẾN SỸ

Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp [Anh] dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…

TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK
Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
Lương ít thì có lộc nhiều.
Đi bộ A tít, Cam ry
Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.

Cho nên:

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưỡi bò liếm liếm
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong giang sơn ta cũng làm ta quên ăn mất ngủ
Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Trí thức là nguyên khí quốc gia
Cho nên ta mới thảo Hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đều theo!
Sưu tầm
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

23 comments:

Anonymous said...

Hay

Anonymous said...

Hay

Đặng Huy Văn said...

Bài viết quá hay nhưng tác giả chắc sợ bị các giáo sư, tiến sĩ Việt Nam ném đá, đốt nhà thậm chí bắt cóc vợ con nên phải dấu tên. Thật tội nghiệp những tấm lòng biết đau cái đau của non sông đất nước mà phải ẩn danh!

Ôi đâu rồi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu...? Chúng con xin tạ tội với các bậc tiền nhân, không phải chúng con không có tài năng, không có tấm lòng...mà tại vị chúng con sợ bị tru di tam tộc, một mình chết thì còn có thể, nhưng chúng giết cả vợ con thì các người có thương chúng con không?

"Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ!" Đó là lời di huấn của bậc công thần thành lập nước, sao chúng con dám cãi. Chúng con đã biết hàng triệu trí thức TQ chết trong CMVH, hàng ngàn trí thức chính danh của VN chết trong CCRĐ và Nhân Văn Giai Phẩm rồi. Các bậc thiên tài như Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Phan Khôi, Trần Đức Thảo, Trương Tửu, Trần Dần... tấm gương soi còn đó.

May ra vào chùa còn có thể giúp ích cho đời vì ở đó làm khoa học không ai quấy rối. Tôi có một đề tài khoa học cơ bản nghiên cứu 20 năm mà kinh phí nhà nước cho tổng cộng 2 triệu VNĐ chưa đủ phát phong bì cho người đến nghe mình trình bày và kết luận của "hội đồng khoa học" là "đề tài đạt mức trung bình" vì "Vấn đề này thế giới chưa có ai công bố như vậy chắc gì đã đúng!"

Vì các GS TS trong "Hội Đồng" từ xưa tới nay chỉ nghiên cứu những đề tài thế giới đã làm rồi. Vì thế không ai dám nói là sai được cả!

Cũng may GS TS Ngô Bảo Châu học ở Pháp, nghiên cứu ở Mỹ chứ nếu ở VN thì sẽ như thế nào, chắc các vị cũng đoán đươc.

Một lần nữa, tôi xin được kính lạy tác giả bài viết này hai lạy, một lạy cho các thầy giáo của tôi và một lạy cho các học trò của tôi. Còn tôi xin tác giả bài viết tha lạy vì cũng là dân oan.

Anonymous said...

Qua' hay.Ong nay phai la Tien sy cua Tien sy

Anonymous said...

Hay quá! Bài Hịch rất sâu cay. Hiền tài Xã nghĩa cũng chỉ đến vậy thôi. Ai làm cho đất nước, dân tộc tôi tàn mạt thế này!!!

Anonymous said...

hay

Anonymous said...

Bài này hay quá,không biết bọn lãnh đạo đất nước này đọc được bài này có nghĩ gì không.Một chế độ ngày càng thối nát. Buồn!!!!

Anonymous said...

Toi chac bai nay cua KHA TIEM LY

Anonymous said...

NGƯỜI VIẾT BÀI NÀY LÀ ĐẢNG CỘNG ?
TẤT CẢ SỰ VIỆC ĐỀU DO VIỆT CỘNG GÂY RA, CHỈ ĐÁNG TRÁCH TRÍ THỨC VIỆT NGÀY NAY VẪN PHỤC VỤ CHẾ ĐỘ THỐI NÁT.

Anonymous said...

TRÍ THỨC VIỆT NAM LÀ SẢN PHẨM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN.

Anonymous said...

Bài này là của Tiến sỹ xây dựng đảng. Sắp tới sẽ có bài hịch " Trung ương uỷ" để loại 3D.

Anonymous said...

TƯ TƯỞNG PHAN CHU TRINH
Phan Chu Trinh là nhà cách mạng dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Ông là người xây dựng ra tư tưởng cách mạng hiện đại của Việt Nam có giá trị cho đến tận ngày nay.
Có rất nhiều bài viết xuất sắc về Tư Tưởng Phan Chu Trinh, có thể đọc một số bài sau đây.

Anonymous said...

Bài hịch hay lắm. chỉ biết các UV BCT đảng cộng sản việt nam có lương trí tuệ, lương tri để nhìn nhận hay không?

Anonymous said...

Hehe!
Việt nam ta bốn ngàn năm Văn Hiến.
Lịch sử vang lừng trong việc chống ngoại xâm.
Dân ta mới thoát được vòng nô lệ
Để tiến lên xây dựng đói nghèo
Với đường lối sáng suốt thiên tài.
Với kim chỉ nan cho mọi hành động.
Với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Với văn hóa bì thư ở khắp nơi khắp chốn.
Với cải cách hành chính văn minh
Nhận Hồ sơ Một cửa, không phải 7 cửa đâu
Nhưng muốn êm xuôi, nên thông bảy cửa thì mới lo xong việc.
Thành tích thiên tài của ta, còn thất bại do thiên tai, địch họa.
Vì: Tiến sỹ giấy nhiều không đếm xuể. Thạc sỹ quèn chỉ 80 chục là xong.
Cán bộ ta luôn nâng cao nhận thức.
Tranh thủ lấy nguồn, để lo ghế của mình.
Đăng ký học, còn ngân sách chi.
Việc Học Chính trị Trung Cao trong tầm với.
Khi tốt nghiệp ta copy lý luận.
Hội đồng kia ta quyết bôi chơn
Thế dân ta mới giầu mới mạnh
Văn Giang kia mới được giãi bày.
Cô bé kia mới có vài ngàn tỷ
Hiện đại hóa kia để tụt hậu không nguôi
Bán rừng vàng, biển bạc để lo con du học.
Để cậu ấm ăn chơi, để nghiện hút tung hoành.
Ngành mũi nhọn đi vào chiều phá sản, bởi công nghệ kia Thế giới vứt từ lâu.
Còn chúng ta mua về đắp chiếu
Lãi ngân hàng, Thuế suất tăng cao, để Chính Phủ tái thiết nền kinh tế.
Thật buồn cho nền Trí thức Bác Hồ
" Dân ta muốn vẻ vang với các cường quốc năm châu hay không.
Đó là nhờ công học tập của các cháu"


Anonymous said...

TƯ TƯỞNG ÁI QUỐC CỦA PHAN CHÂU TRINH VÀ HIỆN TÌNH VIỆT NAM
http://www.phanchautrinhdanang.org/tutuongaiquocpct.html

Tư tưởng lập hiến của Phan Châu Trinh
http://quyphanchautrinh.org.vn/a/news?t=49

PHAN CHÂU TRINH VÀ ƯỚC VỌNG DÂN QUYỀN
http://edu.go.vn/e-tap-chi/tin/7/31/11265/phan-chau-trinh-va-uoc-vong-dan-quyen.html

Anonymous said...

Lê Quý Đôn: "Lấy đức mà dẫn đường cho dân"
tư tưởng lấy dân làm gốc của ông chỉ rõ "Gốc của nước vốn ở dân, sinh mệnh của Vua cũng ở dân. Cường thần, nội biến, địch quốc, ngoại hoạn cũng chưa đủ lo âu, nhưng khi lòng dân lung lay, tức là có mối lo ở đó".

http://edu.go.vn/e-tap-chi/tin/7/31/12034/le-quy-don-lay-duc-ma-dan-duong-cho-dan.html

Anonymous said...

Bài hịch hay quá

Anonymous said...

Bài hịch quá chuẩn không cần chỉnh.

Anonymous said...

Hay la dc roi , con bay dat la hay qua

Anonymous said...

Hay, đọc bài Hịch thấy quá thấm thía sâu đậm. Hoàng Ngọc Thanh

Anonymous said...

Hay!

Anonymous said...

Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời.
Mời xem trang web sau:
http://tintuc.vnn.vn/vdco/kinh_te/596025/ong-tran-xuan-gia-toi-co-bao-boi-de-bao-ve-minh-.htm.
........................
Tay này biết kẽ hở luật nhưng không cho bộ chính trị biết - đúng là lưu manh cộng sản.

Anonymous said...

Gốc bài này ở đây
http://www.baomoi.com/Home/KhoaHoc-TuNhien/www.tamnhin.net/Hich-Khoa-hoc-cong-nghe/5957081.epi