Blogger Widgets

Sunday, July 29, 2012

NHỮNG BÀI ĐƯƠC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN3 comments:

Bà Ba bán bún bò said...

Phạm chí Dũng có thật là... "trí thức có TÂM, có TÀI và có LÝ TƯỞNG???

Trước hết, chúng ta ai cũng biết Phạm Chí Dũng là một người cộng sản có chức quyền, trưởng thành và được giáo huấn trong một gia đình cộng sản rất đỏ.

Kế tiếp, những gì thật sự xãy ra sau hậu trường chính trị của thế chế độc tài cộng sản là huyền bí và vô lường. Ngoại trừ những nhân vật cs lãnh đạo trong bộ, thường dân làm gì có khả năng phân biệt được sự thật trắng đen để đi đến kết luận đúng sai?

Thứ ba, nếu quả thật Phạm Chí Dũng là một người cs có lương tâm vì quốc gia dân tộc mà gióng lên tiếng chuông thức tỉnh lương tâm của các đảng viên đồng chí, thì hành động kêu gọi ủng hộ và bảo vệ anh ta chỉ đem đến kết quả ngược lại mà thôi.

Thiết nghỉ, QuanLamBao chỉ nên trung thực đưa tin mà không nên hô hào một cách vô ý thức, vô hình chung tạo cho phe nhóm cầm quyền một cảm giác tự tin rằng họ đã "điểm trúng huyệt" vào nhóm người đứng sau trang blog QuanLamBao hiện nay.

Anonymous said...

Đả đảo bọn chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản biến chất, độc tài đã bắt Phạm Chí Dũng, một người con của cán bộ lão thành cách mạnh chân chính.

Anonymous said...

PCD. Đúng là vùa có tâm vừa có trinh độ, cách nhìn rất khách quan nên thấy được bản chất. Thể nào chúng nó sợ anh. Bắt anh để bưng bít. Càng chứng tỏ sự thối nát, sợ sự thật bị phanh phui của bọn tham nhũng. Đó cũng là quy luật cuả lịch sứ xã hội. Khi Kẻ cầm quyền đã băng hoại, hèn nhát không đủ bản lãnh nghe sự thật hoặc là bản lãnh chứng minh cho việc làm của mình. Chỉ biết dùng bạo lực đàn áp...
Quá hèn hạ.