Blogger Widgets

Saturday, June 9, 2012

UBCK Xử phạt cổ đông “ngấm ngầm” thâu tóm cổ phiếu Sacombank

Vũ Bằng - Chủ nhiệm UBCK Xử phạt rồi, giờ ngồi chờ bị Trời đánh!...
Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Exim, ông Trần Phát Minh.

Cụ thể, ngày 7/6/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB).

Theo đó, ngày 1/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu đã mua 21.913.623 cổ phiếu STB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 48.783.623 cổ phiếu (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Sacombank, nhưng không thực hiện báo cáo về sở hữu cổ đông lớn, vi phạm quy định hiện hành.

Tương tự, ngày 9/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Exim, có cổ đông sáng lập là Eximbank, đã mua 42.139.266 cổ phiếu STB, nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 50.355.510 cổ phiếu (5,17%) và trở thành cổ đông lớn của Sacombank.

Ngoài hai doanh nghiệp trên, ngày 24/2/2012, ông Trần Phát Minh, người từng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank), đã mua vào 1.544.520 cổ phiếu STB, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 48.819.777 (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Sacombank.

'Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán xử phạt mỗi đơn vị, cá nhân 60 triệu đồng'.


Trầm Bê                               Nguyễn Đức Kiên                 Nguyễn Thanh Phượng
Những Người chủ mới thật sự của Samcombank

 Thực chất, Đại hội cổ đông của Sacombank ngày 26/5/2012, người của Eximbank và Ngân hàng Phương Nam  đã được đưa sang chiếm áp đảo Hội đồng Quản trị Sacombank. Và kể từ ngày 1/6 vừa qua, Tổng giám đốc của NH Phương Nam cũng đã sang thay thế Tổng giám đốc của Sacombank. Kết thúc một chu kỳ thôn tính. Chủ thật sự đứng sau chính là Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Đức Kiên và Trầm Bê tại sao  Uỷ Ban Chứng Khoán không phạt?

1 comment:

captain said...

Chỉ có dân ít học mới mần ăn chung chạ với bọn cs .Trầm bê ,thanh hương ,đại thành ,minh phụng ,năm cam ,nguyên đức ….vì chúng có chung 1 loài ,1 giống .Chỉ tội cho quốc gia dân tộc không có người tử tế làm lảnh đạo .