Blogger Widgets

Tuesday, August 11, 2015

Hồ Chí Minh, tên Hán gian vĩ đại!

Ảnh của Thach Nguyen.Nguyên Thạch (Quanlambao)

Hồ Quang là một khựa Tàu
Hỏi người dân Việt, tại sao ta thờ?
Hồ Chí Minh, tên bá vơ!
Một tay gián điệp, con cờ của Mao

 Phục vụ sách lược nô Tàu
Biển Đông chúng lấy như ao sân nhà
Đất Việt, tràn qua, cứ qua
Việt quốc, nguồn gốc quê cha là Tàu.

Ảnh của Thach Nguyen.


Tượng đài chúng cứ dựng cao
Quì lạy như thể tế sao trên trời
"Nhớ ơn của bác đời đời"
Công bác bán nước, ta đời nào quên.Một bầy quà quạ kên kên
Ăn mày dĩ vãng một tên gốc Tàu
Ngẫm nghĩ...lòng thấy nhói đau
Dân Việt thờ kính tên Tàu ngoại bang!.Nguyên Thạch
No comments: