Blogger Widgets

Monday, November 11, 2013

Lệ tủi

QLB 


Mẹ đã sinh ra một đàn con 
Đứa nơi Hà Nội
Đứa Sài Gòn
Thằng ở Ca Li
Thằng Pháp quốc
Con gái phương xa vẫn miệt mài.

Canh thâu, mẹ dõi mắt u buồn 
Nghĩ đến tương lai!
Lệ sầu tuôn
Tin thằng Hà Nội vào ngục thất
Chó săn canh mãi đứa Sài Gòn!

Thằng ở Ca Li sang giàu lắm
Không biết nhớ không?
Tiếng Quê Hương
Đứa ở Paris luôn nhộn nhịp
Có lẽ nhạt phai... tình cố hương.

Đất mẹ hoang tàn…
Thê lương quá
Lố nhố nghênh ngang những thằng Tàu
Quan Việt, bây giờ toàn Thái thú
Lẻ tẻ anh thư, bậc anh hào!

Đất nước ngả nghiêng theo vận nước !
Con mẹ lang thang…chuỗi vô tình
Biển Đông thay chủ, thuyền lạc lối
Tây nguyên chè đứng khóc phận mình…

Bước chân qua đồi non
Ta hỏi ta
Nước mất còn?!.
Hôn mấy đọt chè xanh
Giã biệt ư!
Hỏi sao đành?


Chiều nhìn xa biển Đông
Cờ giặc sáu sao
Muối xát lòng…


Bóng mẹ hiện nguyên vành tang trắng
Dòng cay u uẩn…mắt lưng tròng.

Nguyên Thạch

1 comment:

Nôbita said...

Quan Việt, bây giờ toàn thái thú
Lẻ tẻ anh thư với anh hào