Blogger Widgets

Thursday, July 26, 2012

A. HOT LINKS VỀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG

 Đòn bẩn bắt đầu nhắm vào ứng viên Thủ Tướng!
 PA Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng!
Trò hề của Nguyễn Sinh Hùng...
Lật lại hồ sơ bà Nghị bị bãi miễn 
Tung hỏa mù
Bác Hồ chịu Oan khuất
Trò lừa đảo của Sữa True Milk
Tiền đâu xây nhà thờ Tổ
Xưa & Nay

  TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO1 comment:

louielamson2000 said...


Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Hương)

Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Hương sữa nước nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
Sông Lam nước đục thiếu đò chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần cơm trưa.
Thái Hương bò sữa dư thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tĩnh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mưa.
Học về không có cơm trưa
Tiền chùa Chủ tịch lấy đưa xây nhà
Thuế dân đảng cướp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi?!

Vinh 2-2013

Ghi chú: Hùng khều có nghĩa là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên được Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ tướng. Trước khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thưốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên.. Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt trước nhiều người…)
“ Hùng khều” được bí danh từ Trà Vinh.

Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013