Blogger Widgets

Saturday, June 8, 2013

Hèn với giặc-ác với dân

QLB  

Mặt mo cộng sản, lãnh đạo hèn
Cúi đầu lạy giặc, hiếp dân đen
Quốc sách bởi óc trâu mặt ngựa
Tế thế kinh bang...một lũ quèn!.Thằng Tàu cười mĩm…chúng mày ngu
Có được quyền tiền sướng mê ru
Tổ Quốc thượng vàng đem đổi cám!
Lãnh đạo quốc gia, những thằng đù!.

Tài nguyên lãnh hải vô vàn tỉ
Bán riêng bỏ túi mấy triệu đô!
Dân Việt sống sao ngàn năm tới
Khốn khổ Việt Nam có Đảng X.

Tự cổ nhân sinh thùy vô tử?*
Há tựu muôn đời tiếng ố danh!
Ngàn năm ô nhục Lê Chiêu Thống
Triệu năm phỉ nhổ Vịnh Dũng Thanh…

Lịch sử hàng nghìn năm chống giặc
Nữ lưu Trưng Triệu đến Quang Trung
Bỉ vận vong thời vào cộng phỉ
Quốc gia tiệt lộ bởi gian hùng!.

Sĩ phu vị quốc há bó tay?
Xương máu tiền nhân…nợ đã vay
Vô phúc biên cương kề phương Bắc
Triền miên hiểm họa kiếp đọa đày.

Hữu nhãn vô thần…quân đốn mạt
Làm sao biết nhục lũ hạ nhân?
Quốc phá gia tan… câu hữu trách
Mê muội đốn hèn đám hôn quân!.

Nguyên Thạch
* Văn Thiên Tưởng-Nguyễn Công Trứ dùng trong bài "Chí Làm Trai" .

1 comment:

Anonymous said...

Tôi không thích kiểu nói là đảng X, đảng Z lắm. Đảng X là ai? Tại sao phải gọi là đảng X? Tại sao ko gọi luôn là đảng Dũng mù, Dũng què, Dũng đồ tể? cái loại bán nước hại dân thì phải nói thẳng tên, tuổi để mọi người dân cùng chửi, cùng đề phòng.