Blogger Widgets

Thursday, September 4, 2014

Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Gửi đảng viên các cấp - Tuyệt đối bí mật - V/v tuyên truyền học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Trong nhiều năm qua, Đảng ta đã tiến hành và làm tốt công tác vận động toàn dân học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều bất cập, sai lầm dẫn đến tình trạng toàn Đảng, toàn dân chưa tiếp thu chính xác những nét độc đáo riêng của Người. Điển hình là các văn bản nội dung Di chúc của Người đã bị chỉnh sửa, không phản ảnh đúng đắn bản chất cũng như tài năng của Người.


Để sửa sai, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị, ban ngành kể từ giờ trở đi, di chúc của Người phải được phổ biến theo đúng văn phong, ngôn ngữ, cách viết độc đáo của bác Hồ vĩ đại như sau:

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuyệt đối bí mật
Việt nam jân chũ cộng hoà
độc lập , tự jo, hạnh fuc

Cuộc chg Mỹ, cứu nước cuả nh/jân ta jù fải kinh qua jan khỗ, hy sinh nhiều hơn nửa, song nhất định thg lợi hoàn toàn.
 
Đó là 1 điều chắc chắn.
 
Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp 2 miền Nam Băc, để chuc mừng đg bào, c/ bộ và chiến sĩ anh hùng, thǎm hoi cac cụ fụ lão, cac cháu Th. niên và nhi đông yêu quý cuã chg ta.
 
Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân jân là đi thǎm và cãm ơn cac nươc anh em trg fe x. h. c. ngĩa, và cac nươc bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ũng hộ và jup đỡ cuộc chg Mỹ, cứu nươc cuã nhân jân ta.
 
Ông Đỗ Fũ là ngờ làm thơ rất nổi Tiếng ở Trg quôc đời nhà Đường. Có câu rg "Nhân sinh thât thập cỗ lai hy", ngỉa là "Ng. tho 70, xưa nay hiếm?
 
Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp ng "xưa nay hiên" nhưng tinh thân, đầu oc vẫng rất sáng Suôt, tuy suc khoẻ có kém so với vài nǎm trươc đây. Khi ng ta đã ngoại 70 xuân. thì tuổi tac càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng khg có jì lạ.
 
Nhg ai mà đoán biêt tôi còn fục vụ C. m., fục vụ Tổ quôc, fục vụ nh/jân được bao lâu nữa?
 
Vì vậy, tôi để sẳn mấy lời này, fòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Cac Mac, cụ Lênin và cac vị c. m. đàn anh khac, thì đg bào cã nươc, đ. chi trg đãng và bầu bạn khăp nơi đều khỏi cãm thấy đột ngột.
 
....
 
Ngày 2 tháng 9 năm 2014
 
----------------
 

No comments: