Blogger Widgets

Tuesday, September 2, 2014

Tôi muốn biết

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

Tôi muốn biết, hãy trả lời câu hỏi
Việt Nam ta một dân tộc anh hùng?
Anh hùng ư?
Sao cứ cúi mặt nhận nỗi nhục chung?
Từ Bộ chính trị trung ương đảng, một bọn gian hùng bán nước.

Nếu anh hùng?
Sao lại chấp nhận lời mị gian xảo ngược?
Sao lại đem dâng cả nước non nhà?
Sao lại cúi đầu chịu sự chỉ đạo của người ta?
Sao quì gối đem sơn hà trao bán?

Kẻ sĩ ư?
Sao phục tùng đại Hán?
Hội Nghị Thành Đô, hẹn năm tháng nô Tầu
Vinh có không?
Nhục do đâu?
Hãy can đảm lên nói thật một câu
Là do bọn Thái thú hèn hạ nguyện làm chư hầu cho phương Bắc.

Đối với tôi?
Đảng cộng sản chỉ là một phường ô tặc
Một lũ đần độn gian manh dẫn dắt dân tôi
Một lũ hèn hạ
Một bọn tồi
Dùng bạo lực chuyên chính để được ngồi trên quyền lợi.

Tôi muốn biết
Việt Nam sẽ về đâu trong những ngày tháng tới?
Dưới mặt trời đen, niềm phơi phới có chăng?
Nợ nần, cướp bóc, tham ô lãng phí... khó khăn tiếp nối vạn khó khăn chồng chất.

Tôi muốn biết
Xin hãy một lần nói thật
Nước Việt Nam?
Đã mất hay còn?
Hãy trả lời bằng tâm, đừng điểm phấn tô son
Quá cấp bách, nếu ù lì chờ đợi, đất nước sẽ chẳng còn tồn tại!

Tôi xin hỏi mọi người, bất luận là già hay trẻ, trai hay gái
Trước họa diệt vong...
Sao cứ mãi thờ ơ?
Đảng cộng phỉ đã hiện nguyên hình... còn chi nữa mà đợi mà chờ?
Sao không chọn thời cơ đứng dậy?

Đất nước này
Xin hỏi ai là người phải giữ lấy?
Mỹ, Tàu, Nga, Liên Hiệp Quốc, Việt Nam?
Ai?
Mong điểm ra cho tôi thấy.


 

 


No comments: