Blogger Widgets

Monday, January 20, 2014

Thay thiệp chúc Xuân

QLB - (Khi đất nước còn ngổn ngang, Nguyên Thạch xin dùng tấm thơ hình làm thiệp chúc vậy.)

 


Nguyên Thạch


No comments: