Blogger Widgets

Sunday, December 15, 2013

Tuổi trẻ Việt Nam hãy đứng lên

Mộng kinh kha, lúc sơn hà nguy biến
Ai bút nghiên?
Ai cung tiễn diệt gian tà?
Ai nguyện lòng giữ đất mẹ quê cha?
Ai đứng dậy?
Khi nước nhà mong đợi.


Đường gian nan
Dẫu hôm nay chưa tới
Ngày khải hoàn, phơi phới bước tương lai
Ơi anh thư
Ơi hào kiệt chí tài
Tổ quốc sẽ có ngày mai tươi rạng

Tuổi trẻ, niềm tin
Hợp quần khắp năm châu thành bầu bạn
Chí nam nhi
Năm tháng chớ lãng quên
Đất mẹ quê cha, ơn nghĩa đáp đền
Quang Trung giục, tiếng trống rền cứu nước.

Đồng bào ta, dài tháng năm xuôi ngược
Vẫn lầm than!
Vẫn chưa được tự do!
Đường tương lai?
Vẫn đen tối lần mò!
Vẫn còn đó một chế độ xin cho ân huệ!.

Tuổi trẻ hôm nay, đoàn quân ngạo nghễ
Nhận lãnh tương lai với trí tuệ trong lành
Xây dựng lại Quê Hương cho non nước ngàn xanh
Diệt tan cộng đảng, bọn bạo hành phản quốc.

Qua hơn 70 năm, tất cả đã lòi ra sự thật
Biển đảo biên cương Tổ Quốc hao mòn
Đành tâm sao, quay mặt với nước non?
Dìm hào khí, cúi lòn nhục nhã?

Chí quật cường sẽ làm nên tất cả
Đừng bó tay trước quốc phá gia vong
Tất cả hãy vùng lên chung chí, chung lòng
Quyết gìn giữ non sông bất diệt

Hãy tự hào là con dân nước Việt.


Nguyên Thạch
No comments: