Blogger Widgets

Saturday, December 7, 2013

Thơ tái giấm - Câu truyện đêm trăng

QLB 
 
  
 Đêm thanh, trăng tỏ
Đây đó dạo chơi, hóng gió
Vừa ra khỏi ngõ, thấy một đám chó
Chúng nó túa ra từ hóc hẻm nào đó, chờ cắn nhau.Có vài con chó của nhà giàu, thuộc thành phần tham quan, tuy chó nhưng trông chúng đi dạo thật nghênh ngang
Một bầy chó khác, vì đói quá nên chạy lang thang
Khi thấy vài con chó nhà quan
Bầy chó đói, xúm nhau nhào vô cắn càng.

Cũng là chó, cùng chung xóm, cùng chung làng
Nhưng chó quan khác hẳn chó nghèo lang thang
Chó nhà quan, béo mập, phì gan, nên người ta gọi chúng là chó nhà sang
Còn đám chó nhà khó, vừa nhọ vừa thâm, kiếm miếng ăn không phải dễ dàng, nên phải liều mạng làm càng

Dưới ánh trăng vàng
Tôi theo đám chó rượt nhau tới tận cuối đàng
Chúng cắn nhau dữ lắm
Mấy con cho nhà quan, tuy mập mạp, bề thế, nhưng lại không có gan, nên bị đám chó lang thang liều mạng, dí chó nhà quan, cắn chúng nát tan.

Tôi miên man...
Chó mà cũng biết nhận dạng chó của quan là loại chó dã man
Và chúng lại còn biết hợp đàn để cắn những con chó hung tàn
Thì huống chi là con người.
Nguyên Thạch

No comments: