Blogger Widgets

Tuesday, June 4, 2013

THIÊN TÀI

QLB 

Không có thiên bẩm thì không có thiên tài tạo hoá cho họ những quyền năng để cải tạo thế giới. Hy vọng việt nam có những thiên tài quân sự.  Không danh cho tướng hèn xem càng hèn nhất là những tướng ỉa đùn cầm tinh con cáy

THIÊN TÀI. 
NHỮNG TRẬN CHIẾN DANG DỞ L ÀM THAY ĐỔI LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 
NHỮNG SAO BĂNG GỌI THIÊN TÀI TỈNH GIẤC
CHÀO BÌNH MINH VỤT TẮT TRIÊU HÙNG BINH
KHẮP ĐẤT TRỜI DÀY ĐẶC NHỮNG MÂY ĐEN
SẤM CHỚP MƯA GIĂNG MÃI TẬN CHÂN TRỜI
SÁT KHÍ CUỒNG PHONG TIỄN TRIỆU LINH HỒN
BÌNH ĐỊA MÊNH MÔNG MÃI TẬN CHÂN TRỜI
ĐÃ LÂU RỒI CHƯA THẤY ĐƯỢC BÌNH MINH
NHỮNG CHIẾN TRƯỜNG MÁU ĐỎ ÁNH TÀ DƯƠNG
GIỮA KHÔNG TRUNG TRIỆU OAN HỒN LẠC LỐI
CHÍ CAO THẤU HIỂU TRỜI XANH SÂU THẲM
THỜI GIAN ĐIỂM NHỮNG CHIẾN TRƯỜNG GIANG DỞ
HẬN TẠO HOÁ BỎ LẠI SAU NHẬT NGUYỆT
HỒN THANH THẢN BƯỚC TỚI NHỮNG VÌ SAO
ĐỂ LẠI KHEN CHÊ SỬ SÁCH MÃI CÒN GHi

Phongthienvanly

No comments: