Blogger Widgets

Wednesday, June 12, 2013

Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp

QLB  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn vừa được công bố sáng nay 11.6. Theo kết quả, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 372 phiếu, người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu. 

Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH. Cụ thể:

Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệmTín nhiệm caoTín nhiệmTín nhiệm thấp
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước330 (66,27%)133 (26,71%)28 (5,62%)
2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước263 (52,81%)215 (43,17%)13 (2,61%)
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội328 (65,86%)139 (27,91%)25 (5,02%)
4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội323 (64,86%)155 (31,12%)13 (2,61%)
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội372 (74,7%)104 (20,88%)14 (2,81%)
6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội322 (64,66%)145 (29,12%)24 (4,82%)
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội252 (50,6%)217 (43,57%)22 (4,42%)
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường234 (46,99%)235 (47,19%)22 (4,42%)
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế273 (54,82%)204 (40,96%)15 (3,01%)
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại253 (50,8%)229 (45,98%)9 (1,81%)
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách291 (58,43%)189 (37,95%)11 (2,21%)
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp210 (42,17%)253 (50,8%)28 (5,62%)
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh267 (53,61%)215 (43,17%)9 (1,81%)
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật294 (59,04%)180 (36,14%)18 (3,61%)
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội335 (67,27%)151 (30,32%)6 (1,2%)
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu292 (58,63%)183 (36,75%)17 (3,41%)
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội286 (57,43%)194 (38,96%)12 (2,41%)
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc260 (52,21%)204 (40,96%)28 (5,62%)
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng241 (48,39%)232 (46,59%)19 (3,82%)
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ210 (42,17%)122 (24,5%)160 (32,13%)
21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ186 (37,35%)261 (52,41%)44 (8,84%)
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ196 (39,36%)230 (46,18%)65 (13,05%)
23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ167 (33,53%)264 (53,01%)59 (11,85%)
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ248 (49,8%)207 (41,57%)35 (7,03%)
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch90 (18,07%)286 (57,43%)116 (23,29%)
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ126 (25,3%)274 (55,02%)92 (18,47%)
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước88 (17,67%)194 (38,96%)209 (41,97%)
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội105 (21,08%)276 (55,42%)111 (22,29%)
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp176 (35,34%)280 (56,22%)36 (7,23%)
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng131 (26,31%)261 (52,41%)100 (20,08%)
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ215 (43,17%)245 (49,2%)29 (5,82%)
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương112 (22,49%)251 (50,4%)128 (25,7%)
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo86 (17,27%)229 (45,98%)177 (35,54%)
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao238 (47,79%)233 (46,79%)21 (4,22%)
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn184 (36,95%)249 (50%)58 (11,65%)
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc158 (31,73%)270 (54,22%)63 (12,65%)
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an273 (54,82%)183 (36,75%)24 (4,82%)
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường83 (16,67%)294 (59,04%)104 (20,88%)
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ133 (26,69%)304 (61,04%)43 (8,63%)
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông121 (24,3%)281 (56,43%)77 (15,46%)
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng323 (64,86%)144 (28,92%)13 (2,61%)
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải186 (37,35%)198 (39,76%)99 (19,88%)
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế108 (21,69%)228 (45,78%)146 (29,32%)
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ164 (32,93%)241 (48,39%)87 (17,47%)
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư231 (46,39%)205 (41,16%)46 (9,24%)
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao195 (39,16%)260 (52,21%)34 (6,83%)
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao198 (39,76%)269 (54,02%)23 (4,62%)

Cách đây ít phút, QH vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc phê chuẩn, trong đó nêu rõ tỷ lệ mức độ tín nhiệm của từng người.

Có 477 tham gia biểu quyết, 471 tán thành, chiếm 94,58% tổng số ĐBQH.

Phát biểu kết thúc nội dung lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: QH đã hoàn thành trọng trách nhân dân cả nước giao cho chúng ta, tin tưởng qua lần này chúng ta sẽ rút kinh nghiệm không chỉ làm tốt ở QH những năm sau mà còn rút kinh nghiệm chung cho việc lấy phiếu tín nhiệm ở cấp HĐND theo hướng thận trọng, khách quan, chính xác.

Theo lịch làm việc, chiều nay sau khi thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2014 tại hội trường, QH sẽ họp kín nghe báo cáo về tình hình, diễn biến mới về biển Đông.

Bảo Cầm - Anh Vũ

1 comment:

louielamson2000 said...

Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam trong cuộc chơi-Hụi hè bầu bán cổ phiếu mấy ngày qua!?

Hụi hộp, bầu bán của Quốc Hội Việt Nam (đàn sâu của đảng) lần này, đầu hay cuối cũng vậy thôi.
Màn kịch mị dân?!

Thủ thuật mới bước đầu trò chơi để mị dân, của các phe phái nhóm trong đảng, tiếp bước tiếp theo đấu đá tranh dành quyền lợi…
Nó không giải quyết được những vấn đề thực trạng cốt lõi, của người dân và xã hội đang bị đè ép và gánh chịu.

Đề cập đến vấn đề: “Văn hóa từ chức!?” Làm gì có chuyện văn hóa từ chức, văn hóa xấu hổ, văn hóa tự trọng!!! Trong một chế độ Cộng sản độc tài đảng trị, bất công tham nhũng, phản dân như ở Việt Nam.
Luật pháp, văn hóa của các chế độ công sản trên thế giới tương tư rập khuôn theo nhau. Riêng ở Việt Nam vấn đề này là sự mơ hồ, vô nghĩa đối với các quan tham của đảng.

Sự việc ồn ào về cuộc bầu bán, cho các cổ phiếu tín nhiệm của Quốc Hội mấy ngày qua. Nó chỉ là màn kịch múa rối nước, một trò chơi mới mị dân của các phe phái trong đảng, đang tranh dành nhau quyền lợi ích nhóm…

Câu chuyện: “ Đàn chuột coi dùm bồ lúa cho chủ nhà, khi chủ nhà đi vắng” .
Văn hóa từ chức, văn hóa xấu hổ, văn hóa tự trọng có trong Quốc Hội Công Sản Việt Nam ngày nay không? Tương tự như câu chuyện!?

Posted from Hai Phong Vietnam June 12, 2013