Blogger Widgets

Thursday, January 24, 2013

TÒA ÁN KHÔNG PHẢI CỦA NHÂN DÂN ĐẦU TƯ VÀO KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Q. 2 TP HCM LÀ TIẾP TAY VI PHẠM NHÂN QUYỀN: CƯỚP ĐẤT DÂN NGHÈO !

Các Công Ty của Ả Rập, Nhật, Hàn… đã bỏ của chạy lấy người. 
Do thấy được bản chất thật : Mượn dự án để ăn cướp đất của nhân dân 

Bọn quan liêu tham nhũng đã biến tòa án của nhân dân thành nơi bao che cho những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn ! Chà đạp Luật Pháp Nhà Nước ! Tòa án nhân dân không còn là chỗ dựa cho dân mà biến thành nơi bao che cho quan liêu tiêu cực ! Khi xét xử không tuân theo Luật pháp Nhà nước, mà phán xử theo cảm tính, phán xử theo chỉ đạo của người bị kiện một cách trắng trợn, lộ liểu đến mức đáng hổ thẹn ! Khi xét xử, Hội Đồng xét xử không cần chứng cứ, chỉ phán xử theo chứng cứ giả mạo do người bị kiện; là người có chức có quyền cung câp. Như vậy Tòa án nhân dân thực sự đã biến chất ! Không còn là cơ quan tài phán theo Luật định !Bản án sơ thẩm, phúc thẩm của tòa án nhân dân các cấp tại TP HCM ; xét xử là thiếu khách quan, vô tư và cố tình vi phạm Pháp luật. Xét xử thiếu chuyên môn nghiệp vụ và cố tình bao che cho những người lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để cưỡng chiếm nhà đất của nhân dân đem kinh doanh , thu lợi bất chính ! Cố tình vi phạm Pháp Luật và tước đoạt quyền lợi hợp Pháp chính đáng của công dân! Góp phần làm mất uy tín của Đảng và Nhà Nước; gây căm phẫn và là nguyên nhân chính gây mất ổn định cả về an ninh trật tự lẫn chính trị ! Đây là nguyên nhân chính dẫn đến khiếu kiện đông người gay gắt, phức tạp. Chắc chắn sẽ xảy ra vụ Tiên Lãng 2 tại TP HCM. Đã có nhiều dấu hiệu cảnh báo ! 

I - Pháp Lý khu Đô thị mới Thủ Thiêm bị vi phạm 
Quyết Định 367/TTg ngày 04/06/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt qui hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm : 930 ha. Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư, thuộc các phường An Lợi Đông , Thủ Thiêm , An Khánh , một phần phường Bình An và Bình Khánh. Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường , để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. Theo kết luận thanh tra thành phố số : 445/KL-TTTP-KLI ngày 01/10/2008. Hiện nay đã thu hồi tràn lan tới 8 phường ( thêm An Phú , Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi ) 

Quyết Định 1997/QĐ-UB ngày 10/05/2002 của UBND thành phố chỉ mới thu hồi 621,4328 ha ! Nhưng lại dùng bản đồ 02/BB-BQL giả mạo, cắt ghép, thu hồi tới 938,5 ha. Trùng ranh với Bản Đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thu hồi dư trên 151 ha. Xác định 5 khu phố : Gồm khu phố I,II phường Bình Khánh, khu phố I phường Bình An, khu phố V, VI phường An Khánh nằm ngoài ranh thu hồi đất theo Quyết Định 1997 /QĐ-UB ngày 10/05/2002. Nhưng tòa án căn cứ vào Bản đồ 02BB giả mạo này để xét xử ! 

II - Mâu Thuẫn chính : Tòa án hiểu và áp dụng Luật Pháp hoàn toàn khác với Chính Phủ và Nhà Nước : 

Tổng Thanh tra Chính phủ có Kết luận số : 2908/TTCP-CIII ngày 25/12/2008 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào ký , Kết luận số: 2574/BC-TTCP ngày 20/10/2009 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh và mới nhất là Công Văn 813/TTCP-VP ngày 15/04/2011 xác định : Chính sách bồi thường Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm của UBND Quận 2 có nhiều sai phạm do cố tình Vi phạm : 

1/ Vi phạm Điều 21 Luật Đất Đai năm 1993 : “ Việc giao đất đang có người sử dụng cho người khác, chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”. 

2/ Vi phạm Điều 28 Luật Đất Đai năm 1993 : Trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại . Tuy nhiên UBND Quận 2 đã không làm đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Pháp Luật! 

3/ Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án KĐTM Thủ Thiêm lại căn cứ vào các qui định của Thành phố, các qui định này căn cứ vào luật đất đai 1993, Nghị định 22/1998/NĐ-CP và Nghị định 87/CP ngày 17/08/1994 đã hết hiệu lực ! 

4/ Trình tự thủ tục thu hồi đất, không phương án đền bù giải phóng mặt bằng không thực hiện đúng qui định Điều 28 Luật Đất Đai 1993 và Điều 32 Nghị Định 22/1998/NĐ-CP! Những tồn tại về kiểm kê, chiết tính đền bù thiếu công khai minh bạch, tuỳ tiện muốn đền bù cho ai bao nhiêu là do cảm tính! Cùng diện tích, nguồn gốc mà chênh lệch hàng chục lần, đã gây bức xúc cho người dân, dẫn đến khiếu nại gay gắt! 

5/ Đền bù theo Nghị Định 22/CP/1998 đã hết hiệu lực thi hành ! Theo đoạn 1, khoản 2 Điều 50 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ. Nhưng khi cưỡng chế thu hồi đất lại áp dụng Luật Đất Đai năm 2003 và Nghị Định 6 9/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009. 

6/ UBND TP HCM thừa nhận vi phạm Nghị Định 22/CP/1998 và Luật Đất Đai năm 1993 qua Báo Cáo với Thủ Tướng số : 6087/UBND-PCNC ngày 23/11/2009 ( trang 5) của UBND thành phố HCM . 

Sau Nghị Định 22/1998/NĐ-CP, đã có : 

Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ. 

Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007. 

Nghị Định6 9/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 

Tại sao lại vẫn sử dụng Nghị Định 22/1998/NĐ-CP ? Và chính UBND thành phố HCM thừa nhận : Vẫn không thể thực hiện Nghị Định 22/1998/NĐ-CP ! Mà thực hiện theo luật rừng ! Nhưng TÒA ÁN vẫn xử dân thua kiện căn cứ vào các Quyết Định của thành phố, mà các quyết định này đã bị Chính Phủ kết luận là vi phạm Luật Pháp. 

7/ Về giá bồi thường : Không đền bù theo Nghị Định 188/2004/NĐ-CP 

Quyết định áp giá căn cứ vào Luật Đất Đai năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001 và Nghị Định 22/CP đã hết hiệu lực thi hành ! Theo đoạn 1, khoản 2 Điều 50 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ. Nhưng thẩm phán lại viện dẫn : Đoạn 2, khoản 2 Điều 50 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP đã bị mục b, khoản 2 Điều 67 Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 hủy bỏ . Khoản 4, Điều 39 Nghị Định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 đã xác định : Phải bồi thường theo khoản 2 Điều 9 Nghị Định 197 ( Dự án KĐTMTT không có phương án bồi thường, không có đất tái định cư, không có tiền, tùy tiện mở rông lên 8 Phường, hơn 1000 ha ; nên kéo dài do năng lực yếu kém của chình quyền và có nhiều sai phạm ). 

Quyết định áp giá bồi thường căn cứ vào quyết định 773/QĐ-UB ngày 26/02/2003, của Chủ tịch UBND thành phố HCM về việc phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường cách nay gần 10 năm, đã làm thiệt hại quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân. Biến nhân dân bị mất nhà , đất ở thành con nợ , vì : Đền bù 1 m2 : 2.240.000 VNĐ/ 1m2 đất ở , phải mua căn hộ chung cư : khoảng 7.000.000 VNĐ/ 1m2 , còn bị nợ 4.760.000 VNĐ/ 1m2 

10/ Tái định cư . Làm biến mất 160 ha tái định cư . 

Theo Quyết định 367 và Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư, thuộc các phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm , An Khánh, một phần phường Bình An và Bình Khánh. Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường, để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. Từ đó buộc dân phải tái định cư tại căn hộ chung cư, hoặc tái định cư bằng nền đất tại phường Cát Lái, An Phú, Thạnh Mỹ Lợi. Đa số chỉ được mua căn hộ chung cư, nằm ngoài phạm vi 5 phướng. Giá trị chung cư nằm ngoài KĐTMTT thấp hơn nhiều lần, so với nằm trong KĐTMTT. Giá mua nền tái định cư cao hơn giá đền bù nhiều lần ! 

Nhưng Tòa Phúc thẩm tuyên xử : Luật đất đai 1993 , sửa đổi bồ sung năm 1998 và 2001; không có điều khoản nào qui định phải thu hồi đất từng hộ. Vi phạm ngay cả Nghị Định 22/CP ; Nhưng tòa phúc thẩm vẫn cố tình bao che cho người bị kiện ! Tiếp tay vi phạm Luật Pháp ! 

Những căn cứ Pháp lý mà người khởi kiện nêu ra tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, phía người bị kiện không thể trả lời được. 

Sau khi thanh tra dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2; thanh tra thành phố HCM đã có kết luận số : 445/KL-TTTP-KLI ngày 01/10/2008 : 

Mục III Kết luận : 

Kết luận 1/3 : Không tổ chức phổ biến công khai ranh qui hoạch đến các đơn vị và cá nhân cư trú trong phạm vi qui hoạch là chưa thực hiện Điều 3 của quyết định 13585/KTST-QH . 

Kết luận 7 và 8 : Hiện nay đã thu hồi tràn lan tới 8 phường ( An Phú , Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi ) nhưng chỉ mới thu 621,4328/ 930 ha theo QĐ 1997. Theo Quyết định 367 và Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư, thuộc các phường An Lợi Đông , Thủ Thiêm , An Khánh, một phần phường Bình An và Bình Khánh. Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường , để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. 

Kết luận 9: Hội Đồng bồi thường quận 2 không lập phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho KĐTMTT là chưa thực hiện đúng Điều 32, Nghị Định số 22/1998/NĐ-CP. 

Sau 4 năm kết luận thanh tra; UBND quận 2 vẫn ngoan cố, không tự kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm, trong quá trình quản lý, điều hành , thực hiên dự án theo nội dung kết luận thanh tra. 

III - TÒA KHÔNG XÉT YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN . 
Tại các phiên tòa phúc thẩm , những tình tiết quan trọng, không được tòa xét xử và cố tình bỏ qua : Khi cho là không có chứng cứ nào khác ! Mà chỉ căn cứ vào các Văn Bản trái luật của 2 Sở : Quy Hoạch kiến trúc và Tài nguyên Môi trường. 

Các quyết định của UBND quận 2 V/v bồi thường thiệt hại và tái định cư, trái luật, vì : 

1/ Không có căn cứ Pháp Luật, các quyết định này căn cứ vào Quyết Định 1997 . Nhưng Quyết Định 1997 chỉ mới thu hồi 621, 4328 ha, trong tổng số 930 ha theo Quyết định 367 và Công Văn 190 của Thủ Tướng Chính Phủ cho phép. Quyết định 13585, Tờ Trình 4945, 06 và Quyết định 65 đều xác định ranh giới thu hôi đất chưa tới 5 khu phố nêu trên. 

2/ Theo khoản 2.1, Điều 2 QĐ 1997 có nêu rõ : Trách nhiệm của UBND quận 2 phải ra quyết định thu hồi đất và chỉnh lí biến động trên các giấy chứng nhân quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trong khu vực. Hiện nay nhân dân trong khu vưc, chưa nhận được Quyết Định thu hồi đất cũng như chỉnh lí các biến động ? 

3/ Các Quyết định này căn cứ vào Luật Đất Đai năm 1993 và Nghị Định 22/CP đã hết hiệu lực thi hành ! 

4/ Nhà đất chưa bị thu hồi mà tùy tiện áp giá đền bù để cưỡng chiếm là vi phạm Pháp Luật nghiêm trọng ! 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cố tình vi phạm Luật pháp rất nghiêm trọng trong quá trình xét xử : 

1/ Căn cứ Điều 8 : Cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính , Điều 9. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Người bị kiện phải cung cấp : Bản chính các bản đồ : Theo quyết định 367, 13585, 02BB và các bản chính Biên Bản cắm ranh cắm mốc … Nhưng tòa án cố tình làm ngơ, mặc dù người khởi kiện liên tục và nhiều lần yêu cầu. 

Vì vậy : Ba chứng cừ rất quan trọng là : Bản Đồ phê duyệt qui hoạch xây dựng khu Đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết Định 367/TTg, Bản Đồ phê duyệt qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 theo Quyết Định 13585 và các bản chính Biên Bản cắm ranh cắm mốc . Hai Bản Đồ này là căn cứ Pháp lý của Bản Đồ 02BB. Nhưng Tòa ản chỉ căn cứ vào Bản Đồ 02BB giả mạo để tuyên án. Nếu có 2 Bản Đồ này và các bản chính Biên Bản cắm ranh cắm mốc , thì việc xét xử sẽ dễ dàng và có kết quả phán quyết ngược lại . Chính vì vậy, Tòa Án nhân dân TP HCM đã thông đồng với bên bị kiện; là dấu nhẹm 3 chứng cứ quan trọng , bắt buộc phải có trong vụ kiện. 

2/ Căn cứ Điều 83. Trưng cầu giám định và Điều 84. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo, đó là Bản Đồ 02 BB đã có dấu hiệu tội phạm yêu cầu Tòa án chuyển cho cơ quan điều tra xem xét về trách nhiệm hình sự theo Luật số 64/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH có hiệu lực ngày 01/07/2011. Mặ dù đã làm đơn yêu cầu nhiều lần, ngay cả khi có ý kiến đồng tình của Viện Kiểm sát, vẫn không được tòa án chấp thuận ! 

3/ Bản án Phúc Thẩm căn cứ vào Luật Đất Đai 1993 và Nghị Định 22/CP năm 1998 ; đã hết hiệu lực ! Nhưng lại vi phạm nghiêm trọng Luật Đất Đai năm 1993 và Nghị Định 22/CP năm 1998 ! Bản án Phúc thẩm phán xử không theo Luật nào ; nhằm bảo vệ những người lợi dụng chức quyền quan liêu, tham nhũng ! 

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CHUYÊN GIA : 

DỰ ÁN CÓ NHIỀU SAI PHẠM NHẤT TRÊN TOÀN VIỆT NAM 

NGƯỜI THỦ THIÊM 
Lão thành cách mạng và Nhân dân liên tục biểu tình phản đối tại trụ sở UBND TP HCM

1 comment:

Anonymous said...

Ăn cướp trắng trợn,bần cùng hóa nhân dân, gây mất ổn định chính trị xã hội,làm nhân dân mất lòng tin vào chế độ và đảng cộng sản