Blogger Widgets

Thursday, January 24, 2013

Sấm Trạng Trình

Trạng Trình
Thời gian và thế sự xoay vần
Chuột sa chỉnh gạo nằm chơi (2008)
Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra (2009)
Hùm gầm khắp nẽo gần xa (2010)
Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời (2011)
Rồng bay năm vẽ sáng ngời (2012)
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (2013)Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng (2014)
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời
Chín con rồng lộn khắp nơi
Nhện giăng lưới gạch dại thời mắc mưu
Lời truyền để lại bấy nhiêuPhương đoài giặc đã đến chiều bại vong
Hậu sinh thuộc lấy làm lòngĐến khi ngộ biến đường trong giữ mình.
Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491 - 1585)

4 comments:

Anonymous said...

NGAY TAN CUA CHE DO HEN VOI GIAC, AC VOI DAN RAT GAN KE. GIONG NHU SAM TRANG TRINH DA NOI, HAY LO GIU MINH, NEU KHONG THI PHAI CHUI ONG CONG GIONG GADAPHI CUA LYBIA.

Anonymous said...

Tin vao sam la dieu khong nen
2013 - khong can lam gi ca, Ng Tan Dung se mat chuc -???!!!!
Tin vao dieu do thi luoi bieng, khong lam gi ca, chang thay doi gi ca

Sam truyen la chuyen nham nhi, khong co co so
Nguoi lam chinh tri loi dung no de phuc vu minh, ...

Chac

Anonymous said...

sấm của Đức Trạng Trình cũng chỉ để tham khảo thôi, không thề làm cơ sở cho các hoạch định được.

Anonymous said...

Mấy thằng ngu CS lo cho ăn làm giàu mà không biết rằng trướt hay sau gì thằng chệt cũng giết chúng khi chúng không còn hữu dụng và để bịt miệng những thằng đã ký nhưng thỏa ướt ngầm với thằng chệt . Dẫu bây giờ nó có cho vài trăm triệu hay tỉ dollar đi nữa rồi sau này sai tình báo chệt giết thì tiền ấy có xài được đâu. Hảy nhìn Võ Văn Kiệt mà làm gương.Nếu tôi cho anh cả triệu Dollar sai anh đi giết người rồi sau đó sẻ giết anh để bịt miệng thì anh có sống để xài tiền đó được không? Đó là những chiêu mà bọn tàu chệt đang dùng để chiêu dụ những thằng ngu cs trứot sau gì chúng cũng giết.
Nếu tôi có người nhà bị tình báo chệt giết thi tôi sẽ chuẩn bị một cuọc tàn sát tại tòa đại xứ chệt vị không thể nào tình báo chệt giết người mà không qua lệnh của thằng đại xứ chệt. Đó là bướt đầu, bướt kế đén là sẻ chuẩn bị ám sát thằng chủ tịch chệt khi nó ra nước ngoài vì không có lệnh nó thì thi sẻ không có cái chết của người thân tôi.