Blogger Widgets

Monday, June 15, 2015

Từ ngày 75

Nguyên Thạch (Quanlambao)

Từ ngày bảy lăm
Đời ta giam cầm
Từ ngày bảy lăm
Ngập dòng hận căm...

Bão tố về đây
Trên Quê Hương này
Cuồng lũ đến đây
Gây bao đọa đày.Từ ngày bảy lăm
Đêm hoang bước thầm
Từ ngày bảy lăm
Hạnh phúc xa xăm.

Ôi tháng ngày buồn
Ngấn lệ sầu tuôn
Dòng trôi xa mãi
Con nước lạc nguồn.

Ôi Quê Hương này
Ngập tràn đắng cay
Giặc kéo đến đây
Tang thương đọa đày...
 


Việt Nam
Về đâu?
Chìm trong vũng sầu
Về đâu?
Về đâu?
Ngập tràn lo âu.

Về đâu?
Về đâu?
Dân ta nô Tầu!
Hận thù thâm sâu
Rêu phong...một mầu...Nguyên Thạch


 


No comments: