Blogger Widgets

Friday, June 26, 2015

Tôi muốn nói...

Ảnh của Thach Nguyen.
Nguyên Thạch (Quanlambao)
 
Tôi muốn nói về một Quê Hương...
Nơi đó, tôi có những người thương
Ông bà, cha mẹ, bạn bè...đang lê bước trên đường cùng những đau thương và khó nhọc...


Tôi muốn nói về đảng CSVN, một lũ người mất gốc
Đem cả non sông gấm vóc dâng Tàu
Họ là những con thú quay mặt với đồng chủng, vô cảm với niềm đau
Là những tên phản bội đã đánh mất đi niềm tự hào dân tộc.Ảnh của Thach Nguyen.

Tôi muốn nói về những hạng người luôn cúi đầu chấp nhận đời nô bộc
Nhưng không nhận ra mình là thứ người lừa lọc đê hèn
Sống một đời ngựa trâu, nhu nhược mãi thành quen
Vui với kiếp tôi tớ, để ngoại bang dễ chèn, dễ trị.


Tôi muốn nói với những tên lãnh đạo luôn đan tâm lừa mị
Dân tộc này để được cai trị giam cầm.


Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với những chiến sĩ vì Độc lập Tự do Dân chủ mà luôn hun đúc khối hận căm
Đã bền gan vững chí chịu đựng theo tháng năm gian khó...


Ảnh của Thach Nguyen.

Các anh, các chị là Quê Hương
Là vầng trăng tỏ
Là tương lai
Là lối ngỏ mai về
Là điệu nhạc ru lòng, đượm thắm nhân bản, tình quê...
Rền khắp núi sông một lời thề giữ nước.Nguyên thạch
 
 


No comments: