Blogger Widgets

Sunday, November 16, 2014

Ảnh trong tuần

QLB

Văn hóa không từ chức của đảng
Văn hóa không từ chức của đảng

 
 
Tin nóng... Kuốc Hội lấy phiếu tín nhiệm 50 mạng
 
 
Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm
 No comments: