Blogger Widgets

Sunday, November 16, 2014

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai!

QLB

Nguyên Thạch (Chinhluan) - (Cho chế độ cộng sản vô thần và cuộc đời)

Đông về giá buốt lắm người ơi
Bơ vơ lạc lỏng giữa đất trời
Nhân sinh vào cuộc do phận số
Mở tâm chia sẻ với cuộc đời.

Sông kia có khúc, người có lúc
Dâu bể...phù du... lắm đổi thay!
Diễm phước lên voi, đừng hãnh tiến
Ngừa khi xuống chó bể sa lầy.

Nếu ví mọi người sang giàu cả
Khốn khó bần hàn...nghĩa lý chi
Khắc ghi câu: "Họa vô đơn chí"
"Phúc bất trùng lai" cũng khắc ghi.

Người sẽ học nhiều khi thất bại
Thành công suông sẻ khó nhớ dai
Vận may đã hết thì họa đến
Chữ ngờ nên học, ấy nhân tai.
 
 


No comments: