Blogger Widgets

Saturday, September 20, 2014

Nổi lửa lên em

Ảnh của Thạch Nguyên.
QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

Hãy khơi lên ngọn lửa thù đốt giặc...
Đốt lửa lên em, thiêu tặc Bắc tham tàn
Tuổi trẻ ơi hãy hãy đứng dậy hiên ngang
Toàn dân hỡi, gọi đàn đi cứu quốc.


Đã đủ lắm rồi!
80 năm vờ vật...
80 năm?
Giờ sự thật tỏ tường
80 năm, đảng về đây với mưu thâm bán đứng Quê Hương
Dựng thành băng nhóm, một phường khốn nạn.
Họ là chư hầu!
Là tay sai cho đại Hán!
Bọn cướp trá hình...buôn bán non sông
Mụ mị rêu rao "Thế Giới Đại Đồng"
Dựng nên bởi lũ cuồng ngông mộng ảo.Mạo danh chiến đấu cho lý tưởng Độc lập, Tự do, Hòa bình cơm áo...
Để che giấu mưu thâm gian xảo đê hèn
Cướp bóc dân lành, biến xã hội thành trâu ngựa dần quen
Bần hàn khốn khó hầu dễ chèn dễ trị.Đốt đuốc lên em
Soi đường chân lý
Nổi lửa lên em
Thiêu ác quỉ gian tà
Dậy cả núi sông, cứu lấy quê cha
Lửa hung đúc cho sơn hà rực sáng
 Lửa thiêu phản quốc, lửa đốt sạch quân cuồng ngông tặc Hán.Ảnh của Thạch Nguyên.
Hội Nghị Thành Đô bán nước

Ngọn lửa thiêng của dân tộc sẽ thiêu rụi bọn dã tâm vong bản
Sẽ biến thành tro mộng cuồng Hán xâm lăng
Lửa sẽ dâng cao, sẽ đốt sạch, sẽ san bằng
Sẽ hủy diệt tất cả nhưng thế lực cản ngăn bước tiến.Lửa sẽ lan khắp từ nội thành, từ thôn quê ra sông biển
Lửa từ lòng dân dựng cuộc chiến diệt thù
Lửa sẽ đốt tan mụ mị "Đại thắng mùa Xuân" hay "Cách mạng mùa Thu"
Lửa sẽ hừng hực căm thù quân bán nước.Lửa Trí thức, từ dân oan, từ học sinh, sinh viên, từ khối mảnh đời xuôi ngược
Từ công, nông dân khốn khó kiếm miếng ăn, bữa được bữa không!
Lửa của 4.000 năm Văn Hiến Lạc Hồng
Lửa sẽ thiêu sạch nhà tù, trại giam, cùm gông, roi đạn...Giống dòng Rồng Tiên quyết thề sẽ không là Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng.Nguyên Thạch

 
 


No comments: