Blogger Widgets

Saturday, September 20, 2014

Khen bác khen đảng qua CCRĐ!

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

 
Đảng dựng "Bác ta"?
Đấng thiên tài
Chính trị xuất sắc kiêm diễn hài
C B đấu tố cho bằng được (*)
Bác gạt công chúng
Gạt dài dài!.
 

  
Bà Cát Hạnh Long
Bác giết xong
Bèn lau nước mắt
Tỏ cảm thông
Khẩu Phật, tâm xà... trò điếm thúi
Giết hết địa chủ, bác an lòng.


 Thằng bác?
Nó đóng kịch quá tài
Lau trái
Lau phải
Lau cả hai
Trò mèo che giấu tâm độc ác
Có sai cứ sửa, sửa cứ sai!
 

 
Cải cách ruộng đất ngày hôm nay
Dựng lại để dằn mặt chúng bay
Đồ đệ "Bác Hồ"?
Toàn đồ tể
Nhắn rằng?
Chống đối sẽ chết ngay!.
 

 
Khen ai khéo dựng mấy trò mèo
Trưng bày mới mở, bỗng đóng vèo
Ngẫm ra mới thấy quê mặt quá
Bộ chính trị đảng?
Lũ óc heo.
 

 
Óc heo?
Cả lũ vẫn nghe theo!
Phen này quyết chí chơi một keo
Đếch cần nhận thức là sai trái
Miễn sao bao tử khỏi đói meo.
 

 
Khen ai ai kết nạp lũ tàng tàng
Ăn không bày vẽ chuyện gàn gàn
Khốn thay!
Một đám vô tích sự
Chúng phá banh xác cả giang san!.
 

 
Bác đã lập ra?
Bầy chó điên
À la An Nam
À la chien
Tranh nhau giành giựt như chó đói
Việt Nam có "Bác"?
Thiệt là phiền!.


Nguyên Thạch

___________________

Ghi chú:

(*) CB là bút hiệu của HCM viết bài tố khổ bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hạnh Long)
 
 


No comments: