Blogger Widgets

Wednesday, June 11, 2014

Chúng tớ xin thề: Người Trung Quốc không có gien xâm lược!

QLB
Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - "Chủ nghĩa Mao là hệ tư tưởng cơ hội chủ nghĩa của giai cấp tiểu tư sản, thực hiện chủ nghĩa bá quyền, bành trướng dân tộc Đại Hán, từng bước trở thành hệ tư tưởng phản động và thế lực phản động, đối lập với sự nghiệp cách mạng chân chính của nhân dân Trung Quốc, thù địch với phong trào độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình của thời đại ngày nay"*


Lời bàn: ["Chủ nghĩa Mao và thế lực phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh theo chủ nghĩa Mao ngày nay đang là thảm hoạ nghiêm trọng đối với nhân dân Trung Quốc, đang là kẻ thù nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân các dân tộc các nước, đang là mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh của các nước, các khu vực khác nhau trên thế giới. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là những bước đi ngày càng trắng trợn của các thế lực phản động theo chủ nghĩa Mao trong việc cấu kết với các thế lực đế quốc chủ nghĩa trước hết là đế quốc Mỹ…"]. (Trích nguyên văn từ Chủ nghĩa Mao không có Mao, trang 10 - Nxb Thông Tin Lý Luận, Hà Nội 1982, giá 8đ00 / tám vcd).

Sinh thời Chủ tịch Mao, "chủ nghĩa Mao là chủ nghĩa Mác-Lênin được Trung Quốc hoá", cũng như sau khi thành trì Mác-Lênin kiên cố muôn năm tại Liên Xô và Đông Âu đột tử, đầu thập niên 90 thế kỷ trước, ở Việt Nam xuất hiện cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, được hiến định thành "kim chỉ nam cho mọi hành động và là nền tảng tư tưởng của toàn dân tộc"; đến năm 2008, "tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam"; 6 năm sau (07/02/2014), chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, nói riêng, lại được ông ‘đế quốc’ Mỹ gốc Việt Henry Nguyễn Bảo Hoàng - con rễ rượu của đương kim Thủ tướng CH xhcn Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng - lướt TBT Nguyễn Phú Trọng, hoàn thiện thành công bước đầu thành chủ nghĩa McLênin.

Tóm lại, dẫu ["chủ nghĩa Mao là hệ tư tưởng cơ hội chủ nghĩa của giai cấp tiểu tư sản, thực hiện chủ nghĩa bá quyền, bành trướng dân tộc Đại Hán, từng bước trở thành hệ tư tưởng phản động và thế lực phản động, đối lập với sự nghiệp cách mạng chân chính của nhân dân Trung Quốc, thù địch với phong trào độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình của thời đại ngày nay"] (sđd trang 35); dẫu ["Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó"] (1); có điều, Việt Nam ["chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở"] (2) 
Và ngày 10/06/2014: Trung cộng tố cáo Việt cộng ra LHQ! Để xem ông em Việt cộng sẽ có thái độ ra sao:


Nguồn biếm hoạ từ Internet
_____________________________________
 
Chú thích:
 
(1) Lời phát biểu về biển Đông của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp báo tại Philippines, 22/05/2014.
 
(2) Lời phát biểu của ông Vũ Mão - nguyên Ủy viên Trung ương đcs Việt Nam, bên lề cuộc họp Quốc hội, ngày 21-5-2014. 

 


No comments: