Blogger Widgets

Saturday, January 18, 2014

Những con thú hai chân đi ngược!


Tôi viết tiếp bài thơ còn dang dở
Gởi những tên làm tôi tớ ngoại bang
Về những trận chiến chưa đánh, đã vội đầu hàng
Vì chúng chỉ muốn hưởng bình an trong nhung lụa.

Sóng biển Đông
Ngàn cơn sóng bủa
Chôn oán hờn từ những vũng máu đào, những xác quân nhân giẫy dụa ở Gạc Ma
Vốn hèn hạ nên chúng không dám nhìn nhận người con yêu của Tổ Quốc Ngụy Văn Thà
Cùng 74 chiến sĩ anh dũng quyết tử cho Hoàng Sa đất mẹ.Chúng là loài chồn tinh tanh hôi, xà mâu chó ghẻ...
Quì lạy ngoại bang
Ôi những kẻ buôn dân
Đất nước ngàn năm, đem dâng bán chẳng ngại ngần
Đổi ân huệ, bản thân được làm Thái thú.

Dòng về nguồn, nước tôi ngàn năm cũ
Đã vượt qua bao cuồng lũ bạo cường
Ngô Nguyễn Đinh Trần đã bất khuất, bảo vệ Quê Hương
Anh thư hào kiệt noi gương Trưng Triệu.

Hỡi những kẻ tâm bất trung, lòng bất hiếu
Phản tổ tông
Dâng biếu sơn hà
Lừa nhân dân, phản bội tiên tổ ông cha
Sống hèn mạt khi nước nhà nguy biến.

Tương lai về đâu?
Nếu Tổ Quốc không còn biển
Chả lẽ khai thác tài nguyên ở cái giếng sau hè?
Những tên lãnh đạo ngu đần, lại được những thằng đần ngu khác bao che!
Thật đau đớn...
Bọn cá mè một lứa.

Tôi sẽ viết
Viết thêm ngàn lời nữa
Chỉ mặt, nêu tên những đứa lộng hành
Cho dân đái vào đầu những khuôn mặt hôi tanh
Vì chút danh lợi, nỡ đành bán nước

Đảng cộng sản, là những con thú hai chân đi ngược!.

Nguyên Thạch
 1 comment:

Anonymous said...

Bọn hèn với giặc ác với dân là ai? Lũ phản quốc này chấp
nhận làm tay sai cho trung cộng đồng hoá nhân dân ta, cần phải đêm chúng ra toà án nhân dân chu di tam tộc chúng đi!