Blogger Widgets

Monday, December 30, 2013

Thủ tướng mà tưởng là thúTên Thủ tướng, tưởng ai cũng thú!
Từ bụng ta đần đú gian hèn
Thủ tướng là để bon chen
Nắm chức chỉ để mon men làm giàu.

Nó nào biết niềm đau dân tộc
Còn biến dân nô bộc cho Tầu
Gia đình chúng thật là giầu
Mặc cho Tổ Quốc một mầu tang thương

Xưa chúng bảo: Tìm đường cứu quốc
Tưởng dấu che sự thật cướp ngày
Kẻ thù đất nước là đây
Mai dân vùng dậy, phanh thây tội đồ

Chúng mụ mị, bác Hồ vĩ đại
Gương hào hùng, ta phải noi theo
Phải phá đất nước thật nghèo
Phải nhốt dân chúng như heo trong chuồng.

Đất nước này, thằng buôn, thằng bán
Chúng thay nhau qui Hán cúi lòn
Ngày nào giao hết nước non
Thái thú sẽ được điểm son ngai vàng.

Thằng tưởng thú ngang tàng bố láo
Nó cấm Dân Làm Báo đến dân
Dư lợn gián điệp bao lần
Lẻn vô phá báo "Lề Dân" đốt nhà

Hơn năm qua, chúng trà chúng trộn
Tiền chi ra...quả tốn quá nhiều
Kỷ thuật tựa "củ thìu biu"
"Lề Dân" vẫn sống, dân yêu vô ngần.

Tổ Quốc tựa ngàn cân treo chỉ
Bọn tham quan, gái đĩ già mồm
Ngấm ngầm, chúng chỉa chúng chôm
Ngoài miệng cứ vẫn bốc thơm...đảng tài!.

Dân đã thấu...Ngày mai cách mạng
Diệt nội xâm, chống Hán hung tàn
Chính nghĩa cờ phất hiên ngang
Hỏi thằng tưởng thú ôm vàng chạy đâu?.

Hỏi những kẻ làm giầu bất chính
Sẽ ra sao, quyền bính không còn?
Toàn dân vì nước vì non
Quyết không như lũ cúi lòn cộng nô.

Nguyên ThạchNo comments: