Blogger Widgets

Sunday, August 25, 2013

Sức đâu nuôi đảng?

QLB 

 Nước em, chín chục triệu dân 
Có hơn một nửa thành phần rẫy nông 
Dân em độ nhật bằng công 
Mười triệu cán bộ rong rong ngoài đường! 
Mười triệu dở dở ươn ươn 
Mười triệu hầu hết là phường hại dân 
Trời ơi! Mười triệu đống phân 
Đã hơn triệu mấy hung thần côn an! 
  
Nước em biển bạc rừng vàng? 
Cứ đem dâng bán nuôi hàng mọt dân 
Dân lo chạy bữa sút quần 
Cán bộ ch ỉ ký... chẳng cần làm chi. 
  
Nói ra... thì thấy rất kỳ 
Dân em trơ háng... còn gì mà cho 
Dân em ốm yếu thân cò 
Làm sao nuôi nổi mặt mo tà quyền. 
  
Việt Nam, giờ chỉ biết tiền 
Truyền thống đạo lý thánh hiền vứt đi 
Kiếp dân, đồng nghĩa cu li 
Nên bị cán bộ chúng đì triền miên. 
  
Thời nay xã hội đảo điên 
Chỉ lớp nhà nước chứa tiền đầy kho 
Lãnh đạo toàn những mặt m o 
Không vì đất nước, chỉ lo đảng mình! 
  
Mười người lo chuyện gia đình 
Lại nuôi thêm một âm binh đầu đường 
Ngẫm nghĩ lại thấy càng thương 
Dân nghèo tiều tụy, Quê Hương héo tàn. 
  
Bốn triệu thằng đảng là sang 
Có hơn triệu mấy côn an là giàu 
Xe xanh lầu đỏ đủ màu 
Tao là quyền lực, luật tao luật rừng!. 
  
Bốn triệu hải ngoại cong lưng 
Cày hai ba việc để bưng tiền về 
Cứu cha cứu mẹ cứu quê! 
Gián tiếp cứu đảng ngụy tề sống thêm!. 
  
Mỗi năm chục tỉ sướng êm 
Vốn lãi khỏi trả lại thêm tiền lời 
Việt kiều thức tỉnh ai ơi 
Thôi đừng tiếp đảng cho đời thêm đau. 
  
Chúng ta cương quyết với nhau 
Cứ để đảng yếu té nhào nay mai 
Đừng nuôi đảng sống dài dài 
Ngày cộng chưa chết, tương lai còn mù. 

Nguyên Thạch

No comments: