Blogger Widgets

Thursday, July 11, 2013

Tìm hiểu thêm về một trong 'ông tổ' cộng sản!

QLB  - Tư liệu tìm hiểu thêm về một trong những 'ông Tổ' cộng sản mà người dân Hà Nôi tức tối đặt câu hỏi 
"Ông Lê - Nin ở nước Nga
Mà sao ông lại la cà nơi đây?"
Chỉ vì 'sự la cà' của ông mà giới cầm quyền Việt Nam đã lấy ông làm bình phong để che đậy bản chất độc tài, phát xít và một chế độ tham nhũng thối ruỗng của họ.

Mời xem No comments: