Blogger Widgets

Friday, May 10, 2013

Quý tử họ Nông đi 'chăn' gái mãi dân và bệnh giang mai!

QLB - Khi nghe 'ngoài cổng' báo vào " Nông Đức Mạnh xin gặp", Thủ Tướng phán luôn "ông này đến xin xỏ cho vợ chứ gì... bảo tôi không có nhà". Cận vệ đành ra 'xua' "Thủ trưởng không có nhà"! Nhưng rồi ông con trai họ Nông còn bị 'bứng' từ Bí Thư Bắc Giang về làm bù nhìn ở cái Ban Dân tộc. Nay bỗng nhiên được Thủ Tướng giao thêm cho việc đi phòng chống 'gà mỏ đỏ' và 'bệnh giang mai'! Không rõ ông Thủ Tướng định giở 'võ' gì đây?

Phàm ở cái xứ cộng sản: Một kẻ làm quan cả họ được nhờ - cứ nhìn con cái Nguyễn Tấn Dũng là thấy liền hà! Nhưng cũng ở cái xứ này: Quan mà 'về vườn' thì cả họ cũng 'gồnh gánh' theo sau...

Mời xem
Ông Nông Quốc Tuấn nhận thêm nhiệm vụ 

Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình, nguồn lực và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hiện là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo N.C.K

Tiền Phong

2 comments:

Anonymous said...

DOI THANG CHA AN MAN THI DOI CON SE KHAT NUOC VAY THOI.DOI ONG TBT NONG DUC MANH CHET VI GAI BAY GIO CON TRAI ONG LAI PHAI DI RUA NHUNG BAI CUT MA ONG BO DE LAI.ONG TT NGUYEN TAN DUNG HAY NHIN DAY MA TUONG TUONG DEN CON CAI CUA MINH SAU NAY.ONG LAM NHUNG GI THI CON ONG SE PHAI DI DAY DE SUA NHUNG VIEC ONG LAM VAY THOI

nguýensang said...

Hổng biết ba Dũng có ý đồ hạ nhục Tổng Mạnh không? Hiếm gì ghế mà đề cử con của cựu Tổng vào cái chức chăn dắt gà móng đỏ này?