Blogger Widgets

Tuesday, May 21, 2013

Đòi các quyền mà Hồ Chí Minh đã đòi, dân Việt tù rũ xương

QLB  


Sau đây là những 'Yêu sách' của Hồ Chí Minh gởi lên Toàn Quyền Pháp đòi hỏi cho các nước Thuộc địa:
1. Tổng ân xá cho những người bản xứ bị án tù chính trị; 2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;
3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;
4. Tự do lập hội và hội họp;
5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;
7. Thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;
8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.

Việt Nam hôm nay chúng ta cũng đang đòi chỉ bằng ấy quyền, nhưng đã có hàng ngàn người đang bị giam cầm trong ngục tối như Trần Huỳnh Duy Thức, như Điếu Cày, như Tạ Phong Tần, như Nguyên Phương Uyên - Đinh Nguyên Khang... và cũng chỉ vì dám nói lên sự thật, vạch trần tham nhũng mà Quan làm báo đang bị truy đuổi với mối nguy bị ám sát luôn rình rập bởi cả một hệ thống An ninh - Tình báo của Đảng X....

Khi nào Việt Nam lại xuất hiện một Hồ Chí Minh thứ hai để dám đương đầu đòi Đảng X 08 quyền cơ bản mà Bác Hồ đã yêu sách Toàn quyền Pháp?


Theo Phạm Viết Đào có bổ sung

No comments: