Blogger Widgets

Monday, May 20, 2013

Bỏ phiếu tín nhiệm - Rồi lại một trò hề!

QLB - 

- Quốc hội khai mạc hôm nay có lẽ là mong đợi và hy vọng của triệu triệu con tim đang khắc khoải đi hết thất vọng của Hội Nghị TƯ 6 đến chán chường của Hội nghị TƯ 7... Việt Nam không khác gì một chiếc lồng khổng lồ ngột ngạt, thiếu ô-xy nên nhìn thấy bình khói bốc lên cũng thầm mơ ước đến bình ô-xy, nào ngờ nó lại bình khí CO2!

Ngày 10 và 11/6 sẽ là ngày bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh QUốc Hội đã bầu. Song bất cứ đại biểu nào nhìn vào chương trình cũng đều nhận được thông điệp rất rõ Lãnh đạo Quốc Hội muốn gì qua kỳ bỏ phiếu này. Lịch bỏ phiếu được sắp tới 2 ngày! Nhưng đại biểu chỉ được thảo luận ở Đoàn! thậm chí ở Tổ cũng không được thảo luận, còn Hội trường thì đừng có nằm mơ!

Đây là 'chiêu' chia để trị! Chia nhỏ ra từng Đoàn, có đến 2/3 số đoàn của các Tỉnh lèo tèo vài ông bà 'Nghị gật' mù tịt thông tin, nhiều lần họp đoàn nhân sự kế hoạch cả buổi chiều thảo luận, nhưng cũng chỉ không quá 30 phút là xong, tất cả nhất trí theo ý kiến của Truỏng đoàn - Thế là xong!

Ra Hội trường Quốc Hội chỉ có nhắm mắt bỏ phiếu. 

Người ta đã kỳ vọng ông Chủ tịch Quốc Hội - Con cháu Bác Hồ sẽ làm nên lịch sử chí ít cũng noi gương Gia Tiên của mình, nào ngờ ...

Có lẽ ông Chủ tịch đã được Chính Phủ 'chăm sóc' kỹ nên đã phớt lờ cả 'bức xúc' của chính Ngài Tổng Bí thư phát biểu với cử tri đại loại ... Hãy coi chừng mua bán phiếu!

Với 'võ' thảo luận Đoàn của Quốc Hội thì chẳng cần phải mua phiếu làm chi cho tốn kém! Chỉ cần mua một vào 'cái đinh' là đủ bịt miệng toàn bộ các ông bà Nghị chỉ còn có gật chứ còn biết làm gì hơn?

Người ta nói "Cái gì cũng có thể mua được ở Việt Nam" quả không ngoa!

Thám Tử Quan

3 comments:

Anonymous said...

Tham giàu phụ khó ai khen? Như con châu chấu rạng đèn nhảy vô.

Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương. Xin nhớ câu này mà đối nhân xử thế cho tốt đời đẹp đạo. Dân kính dân yêu!

SOCIAL ILL: VIOLENCE TO WOMAN” IN WORKING PLACE IN VIET NAM.
Mr. Nguyen Manh Trieu, manager of Eximbank Bac Lieu Branch (equivocal VN Prime Minister’s Relative) has some crime actions for treating women in working place like:
1/. He often tells lies and hides the reporting written to calumniate the wrong-doings and corruption for woman in order to be made a sentence to prison for him.
2/. He caused crooked psychology to me many times.
3/. He withdraws all my salaries and bonus for a long time without my permission.
4/. He forced me approve vouchers but he cut accountant’s network, not seeing the customers…
5/. He forced me resign, quit job and blamed to me everythings without paying any compensation…
The woman is the only producer of mankind, as we think of a woman as amother, any woman of any country, men’ heads often bow down with respect and all deep feelings…because woman is a weaker sex with higher feelings…has most precious images. If any destroys these images, we should not called him human beings, but animals, nay, worse than animals, even animals have some code of conduct.
Nguyen Manh Trieu caused me crooked psychology. He should be the United States Judge give him, barbarian man, the stringent punishments according to THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS.
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

Con chim ham ăn thì mắc phải tròng
Người mà hám của mắc vòng gian nan

Chim khôn tránh bẫy tránh lờ,
Người khôn tránh tiếng hồ đồ mới khôn.
Trăng kia khi khuyết khi tròn
Người đời khi thịnh cũng còn khi suy.
Gừng già gừng rụi gừng cay

Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân.

Tham giàu phụ khó ai khen?

Như con châu chấu rạng đèn nhảy vô.


Chim khôn tránh bẫy tránh lờ,
Người khôn tránh tiếng hồ đồ mới khôn.
CDTNVN
Giống như Lãnh đạo 1 quốc gia hay 1 cty, sau khi thu thập tin tình báo mà ko biết phân biệt đúng sai, dẫn đến ra quyết định bừa bãi: như ký tên trên Hợp đồng hay Quyết định mà ko tìm hiểu Luật kỹ.
Kết quả:
1. Nước ngoài ko đầu tư, doanh nghiệp phá sản, nghèo.
2. Do tin lời a dua nịnh hót nên làm theo, làm bậy dẫn đến tự chuốc họa vào thân, có hối cũng ko kịp, còn mang tiếng xấu ngàn năm (nên tăng cường các biện pháp đàn áp nhiều hơn nữa để dân khỏa thân nhiều hơn như mẹ con bà Lài...)
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà đậy miệng người thế gian?
3. Cái gì cũng có nguyên nhân. Đã cướp của người ta
(bằng khen, tiền thưởng...) rồi còn vu oan, giết hại người ta thì sẽ có quả báo. Tại chưa đến thời điểm thôi.
4. Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương. Xin nhớ câu này mà đối nhân xử thế cho tốt đời đẹp đạo. Dân kính dân yêu!
Mến.
http://giaohaoganxa.blogspot.com.es/

Anonymous said...

NẾ MÀ BẮT HẾT THAM NHŨNG THÌ LẤY AI LÀM VIỆC .CÂU NÀY THỰC CHẤT LÀ RẤT ĐÚNG .CHỈ CÁI KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐỂM NÊN BỊ PHẢN BÁC THÁI QUÁ.....? TIÊU NHƯ THẾ THÌ CHẾT À. CHẢ BIẾT MẮNG AI AI ĐƯỢC QUYỀN TO HƠN CẢ QUỐC HỘI. NÊN VỀ BẢN CHẤT LÀ KHÔNG THAY ĐỔI CÓ THAY ĐỔI CHỈ LÀ THÀNH VĂN NGHE LỌT TAI HƠN MÀ THÔI.....?

Việt Hoàng said...

Cho ông Dũng thắng thì thắng luôn thể đi. Để xem mấy ông kia còn "võ" gì nữa không?!