Blogger Widgets

Wednesday, May 29, 2013

10 triệu kết quả tìm kiếm Trương Duy Nhất

QLB  
 
 
Con số kết quả tìm kiếm về một cá nhân cao nhất không phải là tên người lãnh đạo?
Trong thời điểm này thì chỉ có Nguyễn Phú Trọng, kế nữa là Trương Tấn Sang là nhích hơn Trương Duy Nhất một ít, Nguyễn Bá Thanh kém xa. Nếu bỏ qua kết quả từ nguồn báo chí thì TDN có lẽ là tên được tìm kiếm cao nhất Việt Nam hiện nay. Tất nhiên con số kết quả sẽ không dừng ở đó...
Nó cho thấy dư luận đặc biệt quan tâm vấn đề này, việc bắt TND gây hiệu ứng bất lợi cho nhà cầm quyền.
Có tin đồn là TBT Nguyễn Phú Trọng đang can thiệp để Bộ Công an thả ông Trương Duy Nhất là điều có thể tin và hy vọng! 
Thợ Kạo - Theo Blog Thùy Linh

1 comment:

Anonymous said...

TỔNG BÍ THƯ CAN THIỆP THẢ NHẤT. SAU ĐÓ CÔN ĐỒ ĐÁNH CHẾT NHẤT NGOÀI ĐƯỜNG