Blogger Widgets

Monday, April 1, 2013

Tiến về Tiên Lãng

QLB 
Công an đàn áp nhân dân như những con thú!
 Đồng bào ơi, hãy hướng về Tiên Lãng
Góp ngọn lửa hồng cho cách mạng bùng lên
Tay chung tay, ý chí vững bền
Hãy điểm mặt những tên bán nước.

 Dòng tất bật
Chị xuôi anh ngược
Đời cam go, rồi có được chi đâu?
Phận cu li cho quan tước làm giàu
Tha hồ cướp phá, mặc niềm đau đồng loại.

Anh đứng lên
Chị đứng lên
Tất cả chúng ta đứng lên góp cùng tiếng nói.
Bảy mươi năm… đủ tôi mọi nhọc nhằn
Bảy mươi năm… khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Dải đất Việt vẫn trơ cằn sỏi đá!.

Đoàn Văn Vươn chồi xanh trổ lá
Dựng niềm tin, như biển cả ngàn xanh
Nay toàn dân đã thấu rõ ngọn nghành
Phải vùng dậy
Phải đấu tranh quyết liệt.

Anh đã biết, cũng như bao người đã biết
Còn đảng độc tài, còn nước Việt tang thương!
Lối tắt
Đường cùng
Ngõ tận Quê Hương
Muốn cứu vãn, chỉ con đường tranh đấu.

Anh hãy về đây
Chị hãy về đây với nhiệt tâm nung nấu
Tiên Lãng đuốc soi đêm tối chập chùng
Nỗi nhục này, há chẳng phải nhục chung?
Khi đất nước đang đường cùng ngõ tiệt.

Nếu ai hỏi, ta còn chăng nước Việt?
Còn bâng khuâng… đâu tuấn kiệt anh hào?
Nỡ quay lưng
Đành thờ ơ…đành sao?
Khi đất nước trong nghiêng chao vực thẳm.

Ngoài biển đảo, giặc thù hung hăng lắm
Biển quê hương, nay cấm dân chài
Đau thương không khi ta đặt dấu hỏi tương lai?
Khi dân tộc trong chuỗi dài nô lệ.

Ngày 2 tháng Tư, bọn quan tòa đồ tể
Xử dân oan hòng để răn đe
Một lũ bạo tàn trên dưới xúm nhau hè
Một băng một đảng một bè cướp cạn.

Chúng đã cướp giang sơn hầu hiến dâng đại Hán
Để Việt Nam thành Tây Tạng chư hầu!.

Ngày 2 tháng Tư
Anh ở đâu?
Chị ở đâu?
Hãy tiếp lửa... tiến mau về Tiên Lãng. 
Nguyên Thạch

1 comment:

Anonymous said...

hinh tren k phai cong
an vn