Blogger Widgets

Sunday, April 21, 2013

Cầu nguyện cho một Việt Nam tự do

QLB - Đêm thứ bảy 20-4-2013, chừng 500 người Việt thuộc Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, Úc châu đã trân trọng cử hành đêm Cầu Nguyện Liên Tôn trước Quốc Hội Tiểu Bang để tưởng nhớ anh linh của những chiến sĩ đã hy sinh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam và và cầu nguyện cho những nỗ lực tiến đến một hiến pháp tự do. Buổi lễ đã có tham dự đầy đủ các tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành.

Đại diện chính phủ tiểu bang có Dân biểu tự do Murray Thompson. Phía đối lập có Dân biểu Lao Động Luke Donnelan. Cả hai đều là bạn thân thiết của người Việt. Họ luôn sẵn yểm trợ cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam.
Trong một bầu không khí vô cùng trang nghiêm, già có trẻ có, mọi người cùng hướng về Việt Nam để cầu nguyện. Đặc biệt một nhà sư Tây Tạng đã đọc kinh bằng tiếng Tây tạng để cầu nguyện cho Việt Nam và Tây Tạng sớm được độc lập được tự do từ sách lược bá quyền Trung cộng. Nhiều người Úc cũng đến hiệp thông và tham dự buổi lễ.

Xen kẽ với phần cầu nguyện, các bài phát biểu là giọng ca của em Vivien Nguyễn và em Huy Bảo. Mọi người quyến luyến nhau trong tình đồng bào với cùng một quyết tâm là mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam.

Trong lời tiễn biệt ông Nguyễn văn Bon chủ tịch Cộng đồng kêu gọi bà con tiếp đến tham dự buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 21/04/2013, tham dự cuộc biểu tình tại Canberra ngày 27/04/2013 và dự lễ tưởng niệm anh linh các chiến sĩ tự do cùng đồng bào chiến cuộc và cầu nguyện tự do cho Việt Nam tại Đền Thờ Quốc Tổ vào tối thứ ba 30/04/2013.

Mặc dù buổi lễ đã chính thức kết thúc bà con vẫn ở lại chia sẻ trò chuyện với nhau ước mong Việt Nam sớm được tự do.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
21/4/2013
Quang Cảnh đêm Cầu Nguyện Liên Tôn
Cùng Cầu Nguyện

Ông Lữ Kim Huy Đại Diện Đạo Cao Đài

Đồng Cầu Nguyện

Già
Cùng Cầu Nguyện


Cùng Cầu Nguyện

Thế Hệ Tương Lai

No comments: