Blogger Widgets

Monday, December 10, 2012

Trung Quốc có tới 08 Đảng phái hoạt động - Tại sao Việt Nam không?

Quanlambao - Trung Quốc còn có 08 Dảng phái hoạt động được Pháp Luật thừa nhận. Vậy thì tai sao Việt Nam lại không cho phép được Đa Đảng??? Việt Nam luôn là hình bóng copy lại của Trung Quốc, nhưng chậm hơn đến 10 năm! Trung Quốc bắt đầu đi theo 'cơ chế Thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa từ những năm cuối thập niên 80, thì Việt Nam phải đến những năm 95 mới bắt đầu nhúc nhích theo!

Quốc Hội khóa 13 được vinh dự sửa đổi Hiến Pháp - Đây là cơ hội để Việt Nam thật sự chuyển mình, để đừng khiến cho Thế giới nhìn vào Miến Điện như thấy Thiên đường và Việt Nam như địa ngục trần gian mới
ĐẢNG KHÔNG CỘNG SẢN TẠI TRUNG QUỐC ZHI GONG TÁI BẦU BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀM CHỦ TỊCH ĐẢNG.
Ông Vạn Cương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc đã được bầu lại làm Chủ tịch Đảng không cộng sản Zhi Gong (Trí Công), theo tin từ Tân Hoa Xã ngày 6-12-2012.
Đảng Trí Công với khoảng 38.000 đảng viên, là một trong tám đảng không cộng sản được pháp luật công nhận tại Trung Quốc.

Ông Vạn Cương
Ông Vạn Cương, sinh năm 1952, là một chuyên gia về ô tô, nguyên là cựu chủ tịch của Đại học Đồng Tế (Thượng Hải). Ông được bầu làm chủ tịch Đảng Trí Công từ tháng 12 năm 2007 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc từ tháng 4 năm 2007. Ông là Bộ trưởng đầu tiên của Trung Quốc không phải là đảng viên cộng sản kể từ 1950.HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

No comments: