Blogger Widgets

Tuesday, June 12, 2012

Luật biểu tình vẫn phải chờ


Luật Biểu tình đã bị rút!

 Ngày 12.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, và điều chỉnh trong chương trình năm 2012.
Trong đó, dự án luật biểu tình vẫn chưa có tên trong danh sách các dự án luật của năm 2012 và 2013.
Về dự án Luật biểu tình đã có nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt trong Quốc hội kỳ họp trước. Tới kỳ họp này, cũng có ý kiến đề xuất bỏ Luật biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội. Luật Biểu tình đã bị đề xuất rút khỏi nghị sự. 
Tại phiên họp toàn thể thảo luận về chương trình lập pháp của Quốc hội ngày 1/6, không có ý kiến phủ nhận nào được nêu ra. Đồng thời trước đó, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nên sớm có Luật biểu tình và Luật trưng cầu ý dân. Dù vắng bóng tên Luật biểu tình trong chương trình nghị sự của Quốc hội trong năm 2012 và 2013 nhưng Luật trưng cầu ý dân là một trong 18 dự án luật chuẩn bị của kỳ họp thứ 6. Một số dự án luật “nóng” khác như Luật đất đai (sửa đổi), Luật trưng cầu ý dân đã có lộ trình rõ ràng. Cụ thể, Luật đất đai (sửa đổi), dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 5 (đầu năm 2013). Luật trưng cầu ý dân nằm trong chương trình chuẩn bị của kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2013).
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 nhằm thể hiện chính sách đề ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước đối với người có công với Cách mạng. Việc sớm luật hóa công tác được cho là để hướng tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng của chính sách, hầu hết đã ở tuổi cao, sức yếu. 
Cũng theo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, và điều chỉnh trong chương trình năm 2012, dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2012). 
Ngoài ra, việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế bị lùi một kỳ họp, sang kỳ 4. Luật đô thị, Luật quy hoạch, Luật thư viện bị rút khỏi chương trình 2012 và không thấy nhắc đến trong chương trình năm 2013.
Các dự án luật dự kiến thông qua trong năm 2013 gồm:

Luật Hộ tịch
Luật Hòa giải cơ sở
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 
Luật Đầu tư công, mua sắm công
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
Luật Đất đai (sửa đổi)
Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai 
Luật Việc làm 
Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi)
Luật Phòng, chống khủng bố 
Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Luật Tiếp công dân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Luật Hải quan (sửa đổi)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng 
Tuấn Linh
ĐVO

1 comment:

Anonymous said...

Tại sao ĐCS lại không cho người dân biểu tình, lý do là bọn chúng muốn áp đặt mọi thứ lên người dân tội nghiệp thôi, một chế độ thối nát. http://www.danchimviet.info/archives/43277