Blogger Widgets

Saturday, June 20, 2015

Nguồn gốc của nạn "mất dạy"

Người Hà Nội Di Cư (Danlambao) - Hổm rồi các chú nhà đảng ở Hà Nội rặn ra công văn số ba tám không hai nhằm giải quyết tình trạng mất dạy đang tràn lan ở Ba Đình và những vùng cống rãnh phụ cận. Mức độ mất dạy tại thủ đô ngàn năm văn vật, sau ngày cha già DT cướp chính quyền biến thành trăm năm dịch vật, đến nay đã ngất ngưỡng ở tầm hụ còi báo động.

Trong công văn này, đồng chấy Lê Hồng Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhăn răng Hà Nội chỉ đạo rằng: "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể, thiết thực nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội..." (*)

Coi bộ cái màn kiểm tra, xem xét và có biện pháp này khó dữ nghe. Bộ tính bắt gần hết cả triệu người ngày đêm học tập theo gương đạo đức bác Hù sao ta?!

Trong công văn này, đồng chấy Hồng Sơn đã thiếu sót một thành phần mất dạy trầm trọng, hết thuốc chữa. Thật ra thành phần này không phải bị mất dạy mà lại được đảng ta dạy dỗ quá mạng nên trở thành... đại mất dạy. Chúng được dạy, được học tập ngày đêm theo tấm gương sáng như hột soàn của Hồ Dân Tiên, tự là Hồ Tập Chương, tên thiệt là Hồ Quang. Chúng là những đảng viên chân chính lẫn không chính chân đang ngồi ở Ba Đình vừa nhậu, vừa chửi thề, vừa nhiệt tình bán nước mấy chục năm nay.

Sau cùng, công văn ba tám không hai này đã không đưa ra nguồn gốc của vấn nạn mất dạy để đào tận gốc, trốc tận rễ. Nguồn gốc mất dạy này là cái tên đang nằm thẳng cẳng ở Ba Đình. Nó đã từng tôi tôi bác bác với Đức Thánh Trần, từng rung đùi tự xưng là cha già của dân tộc Việt Nam. Tên nó là Hồ Quang. Nó từ Tàu nhập cư lậu vào nước ta và làm chúa đảng cộng sản Việt Nam.

 
__________________________________
 
Chú thích:
 
 
 


No comments: