Blogger Widgets

Friday, May 8, 2015

CSVN, các anh có phải là con người?

Nguyên Thạch (Quanlambao)
 
- Xin miễn thưa trình, tôi đưa lên những câu hỏi rất nghiêm túc mà đối tượng là đảng CSVN. Những câu hỏi không chứa đựng ý niệm bôi bác trên tinh thần thảo luận nghiêm trọng. Tôi đoan chắc rằng, ít nhất là đã hơn một lần trong góc suy tư nào đó, các anh đã tự hỏi lại mình: Ta và chúng ta (đảng CSVN) có phải là con người?

 
Hẳn nhiên các anh đã thấy rất nhiều hình ảnh bất mãn cũng như đã nghe vô vàn nhiều ý kiến, dư luận trong xã hội phê phán thậm tệ cho những gì mà các anh cũng như lớp người đi trước các anh đã làm. Tôi không muốn nhắc lại dài dòng mà chỉ muốn liệt kê những biến cố rất quan trọng:

- Thật sự, các anh nghĩ gì về chủ nghĩa Mác-Lê? Khi mà thế giới đã ghi nhận: Sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ XX là việc ra đời của chủ nghĩa Cộng Sản và sự sụp đổ của nó.

- Các anh nhận định như thế nào về nhân vật Hồ Chí Minh qua các tư liệu từ những phe không công nhận ông Hồ cũng như từ các dữ liệu mà chính phe XHCN, cụ thể là Trung Cộng đã và sẽ trưng bày những hình ảnh và bằng chứng lịch sử về ông ta.


- Các anh nghĩ gì về cuộc Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc 1954 - 1956?.

Bài viết Địa chủ ác ghê do Hồ Chí Minh viết dưới bút hiệu C.B.

- Giải phóng miền Nam cho ai? Và các anh cảm thấy thế nào về câu kết luận của cố Tổng bí thơ Lê Duẩn: "Chúng ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc"?


- Các anh biết gì và nghĩ thế nào về "Mật Nghị Thành Đô 1990" với những nhận vật như cố TBT Nguyễn Văn Linh, và cựu TBT Đỗ Mười?.

Mật Nghị Thành Đô ngày 3 và 4 tháng  9 - 1990 tại Tứ Xuyên - Trung Quốc
Phía Việt Nam: Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng.

- Qua các đời chủ tịch nước từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho đến hiện tại là Nguyễn Phú Trọng, các anh đánh giá thế nào về lòng yêu nước và trình độ mỗi cá nhân?

- Sau 40 năm điều hành đất nước, Việt Nam thật sự tụt hậu với các quốc gia láng giềng chỉ trong khu vực Đông Nam Á là do đâu?. (Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.)

- Với thực trạng Biển Đông, Hoàng Trường Sa, Cá cơ sở kinh tế, quân sự trá hình trong nội địa... các anh có lo sợ và có thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự an nguy của Tổ Quốc?

Lính Tàu cộng chiếm đóng Gạc Ma

- 2020 sẽ đến cùng những gì sẽ xảy ra sau đó, các anh phải làm gì?


Trên là một số vấn đề cực kỳ quan trọng, cần sự giải đáp nghiêm chỉnh trong thời đại của nền tin học hiện đại mà tất cả sự thật đã và sẽ phơi bày trước công chúng, nó không còn như thuở vàng son của mụ mị, trí trá và bưng bít nữa.

Trên hành tinh mà chúng ta đang sống, chỉ có loài thú mới không biết tổ chức xã hội và chúng cũng không hề có ý niệm về nhận thức và trách nhiệm.

Một điều mặc nhiên, đảng cộng sản và các anh là những con người, tuy mang hình dáng con người nhưng tư duy và hành động có phải là của con người của trào lưu văn minh tiến bộ?.

Chắc chắn rằng các anh không phải là con vật như nhiều dư luận đã gán cho nhưng có phải chăng các anh là những con người thuộc thời tiền sử, thời đồ đá và nay là thời đồ đểu, đã tạo dựng nên một xã hội đểu cáng thê thảm về mọi mặt như ngày hôm nay?.

Mong có được những câu trả lời nghiêm túc và thỏa đáng.
 

09.05.2015


 


No comments: