Blogger Widgets

Friday, April 10, 2015

Tháng Tư lầm lỡ

Một ảnh của người dùng.Nguyên Thạch (Quanlambao)

Tháng Tư trùm phủ màu u ám
Tìm đâu ngõ thoát?
Lối tương lai?...

Từ dạo tháng Tư?
Đời vô vọng!
Tâm tư hoang tưởng...dệt mộng dài.

Đã trót lầm đường, thân làm đĩ
Thì mãi trăm năm phận thấp hèn
Thằng Chệt, thằng Nga vùi dập liễu
Em khá gì hơn gái làng chơi?. 
Lây lan xã hội dòng nhơ nhớp
Nhiễm khối nhân gian thói lọc lừa
Lê bốn mươi năm đời tàn tạ
Mục ruỗng thân ma hồn đong đưa.Tháng Tư trở lại thăm chốn cũ
Em vẫn hớ hênh dáng trần truồng!
Xưa trót một lần đi làm điếm
Ô uế cuộc đời...em liều luôn.Hơi tàn sức kiệt hỏi bao lâu?
Hư hao...tuyệt vọng...thân nô Tầu
Tháng Tư năm tới?
Tôi đưa tiễn
Chôn vùi em mãi tận huyệt sâu. 
Nguyên Thạch

 
 


No comments: