Blogger Widgets

Monday, April 20, 2015

Người dân hoan hô và cổ vũ mỗi khi có một chai bom xăng ném về phía cảnh sát cơ động.No comments: