Blogger Widgets

Monday, February 2, 2015

85 năm đời ta có đảng!

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta có đảng!
Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu
85 năm đầy dẫy niềm đau
85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

 
Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ
Đã sản sinh một lũ ngố đê hèn
Chúng giành giựt
Chúng bon chen
Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.


 
Đảng cộng sản?
Cá mè một lứa
Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành
Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh
Tự xưng là lãnh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 
Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp
Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em
Nhìn chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm
Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

 
Chúng thủ đoạn
Chúng gian manh
Chúng lừa mị
Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do
Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin thì chúng mới cho
Không đút lót thì lần hò chờ mãi.

 
85 năm có đảng, đời ta tê tái!
Nam lao nô
Nữ đi làm gái nuôi thân
85 năm đảng rất ân cần
Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

 
85 năm vinh quang nói dóc
85 năm nô bộc thiền triều
85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...
Ôi đau đớn!
85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 
Nguyên Thạch


No comments: